Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 24 juni 2019

  Av patrik.ohlsson den 26 juni, 2019
  0
  0

  2 ärenden av större principiell vikt, dock utan större politisk oenighet, beslutades under kvällen.

  Det ena av dessa ärenden gällde reviderad logotyp för Ängelholms kommun. Den hittillsvarande logotypen har varit plottrig och gjort sig dåligt i bl.a digitala medier. I samband med att den reviderade logotypen införs så kommer även en översyn ske av hur olika kommunala instanser marknadsför sig, så att alla använder kommunens logotyp istället för egna logotyper. Istället för att tvinga igenom den nya loggan så kommer man att fasa in den under ett år, för att på så vis slippa onödiga kostnader. Fasta material som t.ex dörrar och brunnslock som innehåller den gamla loggan, kommer dock inte att bytas ut förrän de tjänat sin levnadstid.

  Om den nya loggan kan man läsa här

  Det andra ärendet av större principiell vikt gällde ett nytt stadshus. Sverigedemokraterna förespråkade tidigt ett nytt stadshus, men det tog ett par år ytterligare innan politisk enighet nåddes. Efterhand som det nuvarande kommunhusets skick och status undersöktes mer i detalj, så framkom allt fler problem med att bevara det som kommunhus, och till slut översteg prislappen för renovering prislappen för nybyggnation. Det nya stadshuset planeras ligga på stationsområdet, på mark relativt nära järnvägen som är tillåten för kontorslokaler men inte för bostäder.

  Sverigedemokraterna la också 2 motioner i samband med mötet, dels en
  motion om införande av en policy mot klotter och olaga affischering, dels en
  motion om införande av en synpunkts- och felanmälningsapp.

  Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun önskar alla läsare en skön och avkopplande sommar!

 • Motion om införande av synpunkts- och felanmälningsapp

  Av patrik.ohlsson den 24 juni, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har idag den 24 juni 2019 lämnat in en motion om att införa en synpunkts- och felanmälningsapp. För att läsa motionen, klicka här.

 • Motion policy klotter och olaga affischering

  Av patrik.ohlsson den 24 juni, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har idag den 24 juni 2019 lämnat in en motion om att införa en policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun. För att läsa motionen, klicka här.

 • Extra Kommunfullmäktige 3 juni 2019

  Av patrik.ohlsson den 7 juni, 2019
  0
  0

  Ett extra kommunfullmäktigemöte hölls p.g.a. bordläggningen av ärendet om budgetdirektiven vid föregående möte. Bordläggningen tillkom av främsta skäl att handlingarna skickats ut väldigt sent.

  Sverigedemokraterna valde som vanligt vid detta årliga beslut om budgetdirektiven att inte delta i beslutet, med hänvisning till att vi lägger ett eget budgetförslag till hösten. Att avstå är då det mest logiska beslutet, eftersom vi inte vill bifalla direktiven p.g.a att de kan innehålla delar som vi inte kommer bifalla i vår budget, men också eftersom vi inte är ute efter att fälla direktiven.

  I den protokollsanteckning som Sverigedemokraterna lade förklarade vi ställningstagandet ovan, och noterade även en önskan om en bättre dialog mellan partierna, för att få en mer förankrad budgetprocess. Då skulle icke minst situationen med extra kommunfullmäktigemöte kunna undvikas framöver, åtminstone av den orsak som gav detta extra möte.

 • Europaparlamentsvalet 2019

  Av patrik.ohlsson den 28 maj, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har gjort ännu ett framgångsrikt val, och nått 15,3% i 2019 års val till Europaparlamentet, vilket är en uppgång från 9,7% i föregående val 2014. Det innebär att Sverigedemokraterna ökar från 2 till 3 mandat i Europaparlamentet. De 3 mandaten kommer att besättas av:
  Peter Lundgren (omval)
  Jessica Stegrud (nyval)
  Charlie Weimers (nyval)

  Så här röstade Ängelholmarma i Europaparlamentsvalet

  Vi vill särskilt tacka väljarna i Ängelholms kommun, som gav Sverigedemokraterna ett ännu högre resultat lokalt i kommunen – 21,0%! Sverigedemokraterna passerade därmed klart Socialdemokraterna och var endast 1,1 procentenhet från att bli största parti lokalt i kommunen i detta val. Hade Ängelholmarna fått bestämma så hade Sverigedemokraterna dessutom fått ytterligare ett mandat, d.v.s. 4. Mandatfördelningen hade förstås blivit annorlunda även för flera andra partier, och bl.a hade L och V då gjort F! sällskap ut ur Europaparlamentet.