Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 2020 SD Ängelholm

  Av patrik.ohlsson den 14 februari, 2020
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Kommunfullmäktige 27 januari 2020

  Av patrik.ohlsson den 28 januari, 2020
  0
  0

  Kvällens kommunfullmäktigemöte var det första i Rönneskolans aula. Stadsbiblioteket, där fullmäktiges möten hållits tidigare och minst sedan 2006, håller som bekant på att renoveras. Efter en del inledande tekniskt strul löpte mötet på och varade i ca 1 timme och 3 kvart.

  Samtliga 5 beslutsärenden berörde motioner, varav 3 från Engelholmspartiet, 1 från Socialdemokraterna och 1 från Sverigedemokraterna.

  Av de 3 från EP avslogs 2. Den tredje rörde utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, E III. Motionen begärde 2 utredningar, som gick i linje med det antagna Ängelholmspaketet. Motionen föreslogs att anse besvarad i kommunstyrelsen, vilket för själva frågans del hade obefintlig betydelse. Det blev dock en lite ovanlig tur i kommunfullmäktige, där de styrande partierna plötsligt fått för sig att motionen istället borde bifallas.

  Sverigedemokraternas gruppledare begärde ajournering och SD-gruppen kom fram till att också bifalla motionen, för att få ett enhälligt beslut. Engelholmspartiets Jim Brithén riktade då ett stort tack till Sverigedemokraterna för bifallet… nej, det gjorde han faktiskt inte.

  Istället angrep han Sverigedemokraterna ungefär enligt att vi svänger lite hit och dit och ifrågasatte om vi satt oss in i frågan. Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson replikerade att skillnaden mellan bifall och att anse besvarad knappast fanns i praktiken i det här fallet, och att ajourneringen gjordes för att i god demokratisk anda förankra ett nytt beslut i gruppen. Det fanns ingen poäng i att få fullmäktige att framstå som oenigt i frågan.

  Ett antal val förrättades också under kvällen efter ett stort antal avsägelser från flera partier inklusive Sverigedemokraterna. Vi återkommer angående de nyval vi gjort lite senare.

  Som nämnts ovan behandlades även en motion från Sverigedemokraterna, om att införa en app för synpunkter och felanmälningar. Denna debatterades kort och bifölls sedan av ett enhälligt kommunfullmäktige.

 • God Jul och Gott Nytt år

  Av patrik.ohlsson den 22 december, 2019
  0
  0

  En riktigt God Jul och ett gott slut på decenniet 2010-talet önskar vi i SD Ängelholm, samt ett Gott Nytt år!

 • Motion om uppdaterad återplanteringspolicy

  Av patrik.ohlsson den 19 december, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om uppdaterad återplanteringspolicy. Klicka här för att läsa motionen.

 • Kommunfullmäktige 16 december 2019

  Av patrik.ohlsson den 19 december, 2019
  0
  0

  Årets, och decenniets, sista kommunfullmäktigemöte inleddes traditionsenligt med ett Luciatåg och avslutades med julbord.

  Under kvällen behandlades motioner från S och L gällande sänkt åldersgräns för busskort till äldre från 75 till 70 år, och anläggning av en tillgänglighetsanpassade strandpromenad.

  Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag med flera förslag på bättre förhållanden för våra äldre, bl.a. Nej till fryst mat på äldreboenden, Ja till fortsatt verksamhet inom Ung Omsorg och att behålla trygghetsvärdinnornas tjänster. Av omsorg för skattebetalarnas pengar och med tanke på ett redan mycket kraftigt höjt skattetryck för kommuninvånarna under de senaste 6 åren, hade vi dock inte med något förslag om sänkt åldersgräns för gratis busskort. Förslaget beräknas kosta 1,3 milj kr årligen vid ett genomförande och de partier som förespråkade det, finansierade också förslaget med ännu en skattehöjning. Detta innebär inte att förslaget i sig är dåligt. Sverigedemokraterna tar i sitt budgetförslag varje år fram de prioriteringar vi finner ger mest valuta för pengarna och vi kan inte utesluta att även vi kommer omvärdera åldersgränsen för gratis busskort i framtiden. I nuläget ser vi dock inga ekonomiska förutsättningar för det. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 16-35.

  Motionen från L om tillgänglighetsanpassad strandpromenad gav dock ingen votering, utan enighet nåddes om att avslå motionen. Idën som sådan kan ev. övervägas vid budgetberedningens årliga arbete, men lär kräva ny debatt före ett ev. beslut om ett genomförande.

  I ärendet om riktlinjer för föreningsstöd var partierna överens, förutom vad gällde åldersgränserna, där S och V ville ändra föreslagna åldersgränser för ungdomsverksamheten från 7-20 år till 5-25 år. Det förslaget vore kostnadsdrivande och från Sverigedemokraternas sida motsatte vi oss i synnerhet förslaget vad gäller den övre gränsen. Sverigedemokraterna passade på att lämna en protokollsanteckning i ärendet gällande att vi även anser att riktlinjer borde införas för stödet till studieförbunden, som under 2019 erhöll knappt 1 milj kr från skattebetalarnas plånböcker. Den frågan lär vi återkomma till igen framöver.

  Ett annat viktigt ärende gällde byggnation och drift av särskilt boende på Fridhem. Behovet av sådana boenden är stort och Sverigedemokraternas uppfattning är att alla goda krafter behöver involveras för att komma framåt. För Allianspartierna och Vänsterpartierna blir sådana här ärenden dock ofta ideologiska, där de förra föredrar privata verksamheter och de senare kommunala. I det här fallet fann vi från Sverigedemokraternas sida goda förutsättningar att boendet skall kunna drivas på ett bra sätt privat, och stödde därför Allianspartiernas linje.