Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Stora framgångar för Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun

  Av patrik.ohlsson den 10 september, 2018
  0
  0

  De allmänna valen är över för denna gång, och vi har ett preliminärt resultat som visar på kraftiga framgångar för Sverigedemokraterna, och de är större i Ängelholm än i riket som helhet.

  Vi vill rikta ett stort tack till alla väljare som lagt sin röst på vårt parti i ett eller flera av valen.

  Sverigedemokraterna ökar från 11,3% i valet 2014, till 17,2%. Det innebär en ökning av antalet mandat i kommunfullmäktige från 6 till 9, vilket påtagligt kommer stärka Sverigedemokraternas position i Ängelholms kommun.

  Liksom i valet 2014 råder en skillnad på några procentenheter mellan hur Ängelholmarna röstade i riksdagsvalet och kommunvalet. Sverigedemokraterna var denna gång endast ett par tiondels procentenheter från att bli största riksdagsparti bland väljarna i Ängelholms kommun.

 • Kommunfullmäktige 27 aug 2018

  Av patrik.ohlsson den 4 september, 2018
  0
  0

  Kvällens kommunfullmäktigemöte var det sista före valet och det näst sista enligt mandatperioden 2014-2018 mandatfördelning. Mötet krävde sin fulla tillåtna längd, 3,5 timme fram till 22.30, för att inrymma alla ärenden.

  En sammanfattning av de allra viktigaste följer nedan.

  Kvällens kanske viktigaste enskilda beslut gällde den nya politiska organisationen. Kommunen genomgick ju inför denna mandatperiod en större organisationsförändring både av tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Den senare visade sig efterhand innehålla en del brister, men också framgångar. Sverigedemokraterna la inget eget budgetförslag, utan samtyckte i stora delar med Alliansens, vilket vi också stödde.

  De synpunkter vi hade på Alliansförslaget gällde antalet politiker, som utökas med 13 jämfört med nu. Där menar vi att man hade kunnat krympa bl.a nämnderna, så att antalet politiker hållits vid samma antal som nu. Det hade varit en kostnadsbesparing för kommunen. Vi hade också gärna sett en bredare beredning av ärendena, mer lik den vi har nu där hela kommunstyrelsen är inblandad, istället för de utskott som ska finnas enligt förslaget. Vi hade också kunnat tänka oss färre nämnder och viktigast för oss var att vi får egna nämnder för infrastruktur/vägar, för omsorg, och för skola.

  Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget om att göra Pyttebroområdet till naturreservat, men förslaget föll med röstsiffrorna 22-29. Vi är det enda partiet som menar att det går att kombinera strategin om att vara en bilvänlig och biltillåtande stad med att värna våra grönområden, och de centrumnära grönområdena ser vi där som särskilt viktiga.

  Sverigedemokraterna ställde sig som följd negativa till alliansens motion om att bygga bostäder i samma område, och den blev också avslagen på motionen med röstsiffrorna 24-27.

  Sverigedemokraterna ställde sig däremot bakom en annan motion från alliansen gällande friskoleetablering. Från alliansens sida var motionen förstås ideologiskt driven, medan vi från Sverigedemokraternas sida valde att stödja förslaget mycket med tanke på väntande brist på skolor i kommunen kan vara ett värdefullt komplement. Att bejaka både friskolor och kommunala skolor tror vi är lämpligt i detta läge, för att ha bättre chans bemöta läget.

 • Torgmöte med Regionrådet

  Av patrik.ohlsson den 22 augusti, 2018
  0
  0

  Tisdagen den 21 augusti inledde Sverigedemokraterna sin valstugeaktivitet med att ordförande Johan Wifralius ställde några frågor till gruppledare Patrik Ohlsson om Sverigedemokraternas politik för Ängelholms kommun, med fokus främst på kommande mandatperiod.

  Därefter gavs mikrofonerna till regionrådet Patrik Jönsson och SD’s gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden Marlen Ottesen, som diskuterade och berättade om Sverigedemokraternas politik i region Skåne. Mycket handlar ju där om sjukvården, men även kollektivtrafik och kulturfrågor ligger på regionens bord.

  På torget samlades ca ett hundratal åhörare, som inte behövde lockas till applåder av våra aktiva, utan applåder kom vid flera tillfällen spontant när Sverigedemokraternas politik presenterades.

 • Torgmöte Tisdag 180821

  Av patrik.ohlsson den 20 augusti, 2018
  0
  0

  Tisdag 180821 inleder Sverigedemokraterna sin valstugespurt I Ängelholm, med eminent besök av Sverigedemokraternas regionråd Patrik Jönsson, som kommer prata om sjukvård, kollektivtrafik och annat som beslutas inom region Skåne.
  Patrik börjar tala kl 17.00, och SD Ängelholm är på plats ca kl 16.00.

  Välkomna!

 • Bygge av valstuga 180818

  Av patrik.ohlsson den 20 augusti, 2018
  0
  0

  Snickrande ingick tyvärr inte i de politiska utbildningar som våra kandidater och blivande politiker genomgått, men med allas varierande och värdefulla förmågor började valstugan så sakta att ta form.

  Efter mycket slit började det efterhand likna en valtuga. Men ännu återstod ett par timmar innan sista skruven dragits i den sista brädan.

  Till slut stod den klar, efter 7 timmars arbete. Det glada men trötta snickargänget kunde till slut posera vid sin stuga.

  Från vänster Patrik, Mats, Birgitta, Rose-Marie, Marie, Dorthe och Malte