patrik.ohlsson | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Arkiv för författaren patrik.ohlsson

 • Kommunfullmäktige 26 april 2021

  Ännu ett digitalt kommunfullmäktigemöte hölls med full bemanning, d.v.s. 9 sverigedemokrater och 42 ledamöter från andra partier. Ärendet om...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 22 mars 2021

  Kvällens möte blev det andra digitala med fullt manskap, och förlöpte relativt väl. Tekniska problem gav några fördröjningar men...

  0
  0
 • Motion om att täcka elskåp

  Sverigedemokraterna har lagt en motion om att dekorera elskåp med motiv eller fotografier. Motionen kan läsas här

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 22 februari 2021

  För första gången på nästan ett år hölls Ängelholms kommunfullmäktige åter med full styrka, 51 ledamöter varav 9 från...

  0
  0
 • Interpellation om hemlösa i vinterkylan

  Med anledning av köldknäppen med ner mot ca 15 minusgrader och med anledning av denna artikel i HD/NST så...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 25 januari 2021

  December månads kommmunfullmäktigemöte ställdes in p.g.a. oenighet kring formerna för mötet. Sverigedemokraterna stödde att det mötet skulle hållas digitalt,...

  0
  0
 • Interpellation om skyddsutrustning

  Med anledning av en artikel i HD/NST så har vi ställt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (ursprungligen...

  0
  0
 • Motion om reviderat skyltprogram

  Sverigedemokraterna har lagt en motion om revidering av kommunens skyltprogram, som kan läsas här

  0
  0
 • God Jul och Gott Nytt År

  Sverigedemokraterna i Ängelholm önskar alla medlemmar och övriga läsare en God Jul och ett Gott Nytt År

  0
  0
 • Kommunfullmäktige Budget 23 november 2020

  Även det årliga kommunfullmäktigemötet om budget för nästkommande år samt 2 ytterligare planår, hölls med reducerad styrka 31 av...

  0
  0