patrik.ohlsson | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Arkiv för författaren patrik.ohlsson

 • Kommunfullmäktige Budget 20/11

  Sverigedemokraterna kämpade och pläderade för sitt budgetförslag under mötet, och vann också den första duellen mot Miljöpartiets budgetförslag. I...

  0
  0
 • Sverigedemokraternas budgetförslag för 2018

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag för 2018 och plan för 2019-2020. Klicka på bilden nedan.

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 30/10

  Sverigedemokraterna interpellerade vid mötet Välfärdsnämndens ordförande Britt-Marie Hansson angående flickors mående i Ängelholms skolor. Den hållbarhetsrapport som presenterades under...

  0
  0
 • Interpellation om flickors mående i skolan

  Sverigedemokraterna har ställt en interpellation om flickors mående i skolan. Klicka på bilden nedan.

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 25/9 2017

  Kommunfullmäktige är den instans som oftast innehåller beslut av principiell karaktär och som påverkar budget. Därför har vi sedan...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 28/8 2017

  Vägledningsdebatt hölls på begäran av beredningen för samhällsbyggnad, gällande uppdraget om stadsmiljöer och mötesplatser. Beredningen ville ha svar vilka...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 26/6 2017

  Detta var förmodligen årets mest innehållsrika KF-möte, och inleddes en timme tidigare än vanligt. När mötet slutade 22.30 så...

  0
  0
 • Interpellation om undernäring inom äldreomsorgen

  Sverigedemokraterna har ställt en fråga om undernäring inom äldreomsorgen. Klicka på bilden nedan.

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 29/5 2017

  Vid alla kommunfullmäktigemöten fattas viktiga beslut, men av hänsyn till våra läsare fokuserar vi på sådant som har viss...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 24/4 2017

  Kvällens möte varade 3 timmar, och innehöll bl.a talarstolsdebut för vår partikamrat Anders Ingvarsson, tillika Össjöbo. Anders talade bl.a...

  0
  0