patrik.ohlsson | Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sida 2

Arkiv för författaren patrik.ohlsson

 • Museumdag med SD Ängelholm 191026

  Sverigedemokraternas Ängelholmsavdelning vigde en del av denna lördag åt att besöka 4 av kommunens muséer, för trevnadens och allmänbildningens...

  0
  0
 • Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020-2022

  Sverigedemokraternas budgetförslag för Ängelholms kommun är nu klart, för år 2020 och för planåren 2021-2022. Vilket budgetförslag som vinner...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 30 sept 2019

  För ovanlighetens skull var läktarna fullsatta vid detta kommunfullmäktige. Anledningen var ärende 9, angående avsiktsförklaringen om trafikfrågor i Ängelholm....

  0
  0
 • Interpellation om återplantering

  Med anledning av den höga takten på nybyggnation i kommunen, främst tätorterna, och den negativa inverkan det får på...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 26 aug 2019

  Det kommer inte saknas ärenden av större allmänintresse framöver, men dagens kommunfullmäktigemöte var relativt avmätt. Den interpellation som gav...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 24 juni 2019

  2 ärenden av större principiell vikt, dock utan större politisk oenighet, beslutades under kvällen. Det ena av dessa ärenden...

  0
  0
 • Motion om införande av synpunkts- och felanmälningsapp

  Sverigedemokraterna har idag den 24 juni 2019 lämnat in en motion om att införa en synpunkts- och felanmälningsapp. För...

  0
  0
 • Motion policy klotter och olaga affischering

  Sverigedemokraterna har idag den 24 juni 2019 lämnat in en motion om att införa en policy mot klotter och...

  0
  0
 • Extra Kommunfullmäktige 3 juni 2019

  Ett extra kommunfullmäktigemöte hölls p.g.a. bordläggningen av ärendet om budgetdirektiven vid föregående möte. Bordläggningen tillkom av främsta skäl att...

  0
  0
 • Europaparlamentsvalet 2019

  Sverigedemokraterna har gjort ännu ett framgångsrikt val, och nått 15,3% i 2019 års val till Europaparlamentet, vilket är en...

  0
  0