patrik.ohlsson | Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sida 4

Arkiv för författaren patrik.ohlsson

 • Kommunfullmäktige 28 januari 2019

  Ett för Sverigedemokraterna viktigt ärende behandlades denna kväll, gällande Rönnen 2. Egentligen bestod detta av 2 ärenden, dels exploateringsavtal,...

  0
  0
 • Årsmöte den 20 januari 2019

  Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun höll sitt årsmöte söndagen den 20 januari. Flera nya medlemmar deltog vid mötet, liksom förstås...

  0
  0
 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 20 januari 2019

  Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

  0
  0
 • God Jul och Gott Nytt År!

  Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun önskar härmed alla våra läsare av hemsidan en God Jul och ett Gott Nytt År!

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 10 dec 2018

  Mötet inleddes med Luciatåg och avslutades med julbord. Däremellan avhandlades ett antal ärenden. Valen till nämnder och styrelser genomfördes....

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 26 nov 2018

  I slutdebatten om rapporten om ”Hållbar förvaltning av kommunens åkermark” höll Sverigedemokraterna delvis med de flesta övriga partier om...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige budget 19 nov 2018

  Årets budgetfullmäktigemöte blev lite speciellt på flera sätt, bl.a eftersom Sverigedemokraternas budgetförslag var det enda som utmanade den styrande...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 29 oktober 2018

  Sverigedemokraterna biföll återrapport angående motion från politisk vilde angående skolornas utemiljöer. Debatten handlade från vissa ledamöters sida om att...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 15 okt 2018

  Detta möte var avsett för de viktigaste initiala valen som behöver göras för att den nya mandatperioden skall kunna...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 24 sept 2018

  Mötet inleddes med 2 slutdebatter, om Hållbar social integration (beredningen för lärande) och En jämlik kommun (beredningen för omsorg)....

  0
  0