patrik.ohlsson | Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sida 5

Arkiv för författaren patrik.ohlsson

 • Kommunfullmäktige 10 dec 2018

  Mötet inleddes med Luciatåg och avslutades med julbord. Däremellan avhandlades ett antal ärenden. Valen till nämnder och styrelser genomfördes....

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 26 nov 2018

  I slutdebatten om rapporten om ”Hållbar förvaltning av kommunens åkermark” höll Sverigedemokraterna delvis med de flesta övriga partier om...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige budget 19 nov 2018

  Årets budgetfullmäktigemöte blev lite speciellt på flera sätt, bl.a eftersom Sverigedemokraternas budgetförslag var det enda som utmanade den styrande...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 29 oktober 2018

  Sverigedemokraterna biföll återrapport angående motion från politisk vilde angående skolornas utemiljöer. Debatten handlade från vissa ledamöters sida om att...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 15 okt 2018

  Detta möte var avsett för de viktigaste initiala valen som behöver göras för att den nya mandatperioden skall kunna...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 24 sept 2018

  Mötet inleddes med 2 slutdebatter, om Hållbar social integration (beredningen för lärande) och En jämlik kommun (beredningen för omsorg)....

  0
  0
 • Stora framgångar för Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun

  De allmänna valen är över för denna gång, och vi har ett preliminärt resultat som visar på kraftiga framgångar...

  0
  0
 • Kommunfullmäktige 27 aug 2018

  Kvällens kommunfullmäktigemöte var det sista före valet och det näst sista enligt mandatperioden 2014-2018 mandatfördelning. Mötet krävde sin fulla...

  0
  0
 • Torgmöte med Regionrådet

  Tisdagen den 21 augusti inledde Sverigedemokraterna sin valstugeaktivitet med att ordförande Johan Wifralius ställde några frågor till gruppledare Patrik...

  0
  0
 • Torgmöte Tisdag 180821

  Tisdag 180821 inleder Sverigedemokraterna sin valstugespurt I Ängelholm, med eminent besök av Sverigedemokraternas regionråd Patrik Jönsson, som kommer prata...

  0
  0