Budget | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Budget

Måndagen den 20 november höll kommunfullmäktige sammanträde om kommunens budget för år 2007 (samt förslag för 2008 och 2009). Alla partier var överens om det mesta i budgetberedningens förslag, men socialdemokraterna lade ett kompletterande förslag om ca 22 miljoner kronor extra till skola och vård, vilket skulle finansieras med en 40 öres skattehöjning. Även Miljöpartiet lade fram en egen budgetkomplettering med lite blygsammare förslag, inkl. 18 öres skattehöjning.

Sverigedemokraterna lade inte fram något eget detaljförslag till komplettering för 2007 års budget, vilket beror på att vi inte känner att vi hunnit skaffa tillräcklig insikt i behovsbilder och möjligheter till finansiering. Vi anser att det är bättre att ligga lågt, tills vi varit med ett tag och hunnit samla på oss den kunskap och erfarenhet som krävs för att lägga välgrundade förslag i komplexa frågor som t.ex. budgeten.

Socialdemokraternas förslag (se ovan) ligger annars väl i linje med vad vi skulle kunna tänka oss. Skola och vård har vi ju från början pekat ut som 2 av Sd’s allra viktigaste prioriteter. Den stora frågan gäller finansieringen av förslaget. Skattehöjningar har alltid en hämmande effekt på hushållens ekonomi och kommunens attraktivitet i stort, och bör därför enbart vara en sista utväg för att möjliggöra de högsta prioriteterna. Huvudskälet till att Sd inte ställer sig bakom det socialdemokratiska förslaget, trots att vi ser förtjänster i det, är att vi känner tvivel om att den nämnda skattehöjningen på 40 öre vore det bästa sättet att finanisera förslaget på.

Under budgetdebatten presenterade Patrik Ohlsson en kortfattad version av Sd’s syn enligt ovan. Anförandet var Patriks debut i talarstolen. Hans Wallmark (m) begärde senare ordet och började då med att att litet kärvt konstatera att Sverigedemokraterna nu fanns i Ängelholms kommunfullmäktige för första gången. Efter att ha sagt några berömmande ord om att Patrik höll ett respektfyllt och artigt anförande, gick han vidare med kritik där han uppmanade Sd att välja sida.

Patrik valde att inte begära replik, men kommenterar i efterhand:
”Jag är helt enkelt väldigt ovan vid muntlig debatt och jag lyckades inte finna någon bra replik tillräckligt snabbt. Wallmarks kritik hade dessutom en del fog, för självklart bör ju varje parti ta tydlig ställning. Jag kunde i mitt anförande varit tydligare med att vårt ställningstagande för KS (Kommunstyrelsens) förslag mest berodde på försiktighetsprincipen. Det kändes för djärvt att ställa sig bakom en skattehöjning det första vi gör i KF (Kommunfullmäktige), och dessutom fanns ju vissa förbättringar som gick i vår viljeriktning även i KS förslag. Om ett år är läget annorlunda och när det då gäller 2008 års budget så kommer Sd antingen att lägga eget förslag till förändringar av budgetberedningens förslag, eller med all önskvärd tydlighet lägga en självständig och tydlig motivering till varför vi stödjer ett förslag från annat/andra partier”.

Fotnot1: KS förslag = Det förslag som stöddes av den borgerliga majoriteten och Spi, och som Sd också anslöt sig till.

Fotnot2: En skattehöjning på 40 öre skulle innebära ca 2500 kr per år för en familj med 2 genomsnittliga heltidsinkomster (enligt beräkning som presenterades i Helsingborgs Dagblad den 27 oktober 2006).

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.