Interpellation | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Interpellation

  • Interpellation delegationsordning

    Med anledning av att ett ordförandeförslag ställdes i Samhällsbyggnadsnämnden angående att delegera samtliga bygglov till nämndens arbetsutskott, men sedan...

    0
    0