Förtydligande av tidningsuppgifter 090705 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Förtydligande av tidningsuppgifter 090705

I HD/NST 090705 citeras kommunalrådet Åsa Herbst (M) enligt orden:

Det vällde in utsatta barn till våra fyra mottagarkommuner, däribland Malmö, som inte kunde ta emot dem på ett anständigt sätt. Migrationsverket bad om hjälp. Här var det faktiskt en politisk enighet, till och med Sverigedemokraterna sa ja.

Detta är en sanning med modifikation, även om det iofs stämmer att SD’s markering den gången blev för svag. Det beslut Åsa Herbst hänvisar till togs i kommunfullmäktige den 27/8 2007, och handlade om mottagande av 10 ensamkommande unga män från bl.a. Irak.

SPI tilläggsyrkade om att kommunen aktivt skulle motverka missbruk av asylrätten i enighet med FN’s intentioner. SD anslöt till SPI’s linje, eftersom vi ansåg att det låg väl i linje med SD’s invandringspolitik, som ju inte går ut på villkorslöst permanent totalstopp för all invandring, utan på att Sverige skall föra en ansvarsfull invandringspolitik, vilket idag inte är fallet. Vi förbisåg dock 2 saker.

1. SD’s riktlinjer för kommunpolitik hade tidigare 2007 försetts med ett tillägg om att SD tills vidare konsekvent skulle säga Nej till varje kommunalt avtal med migrationsverket om integrationsmottagning. Hade vi varit tillräckligt uppdaterade om den förändringen, hade vi givetvis röstat Nej, liksom var vår plan innan SPI lade sitt tilläggsförslag.

2. Vi såg till innehållet i SPI’s förslag, som vi fortfarande anser var klokt. Däremot förbisåg vi beslutshanteringen vad gäller tilläggsyrkanden. När ett sådant röstas ner (vilket det gjorde, för samtliga partier utom SD och SPI ansåg inte att kommunen aktivt skall motverka missbruk av asylrätten), faller allting tillbaka på ursprungsförslaget. Därav ”enigheten”.

Nu slutade hela den här historien ändå med att vi följt partilinjen, eftersom beslutet om de 10 unga utlänningarna ingick i ett förslag till helhelsbeslut om mottagande av 150 (plus de nämnda 10) utlänningar, som kommunfullmäktige tog ställning till i december 2007. Därmed fick vi snabb chans att rätta till vår tidigare miss, och självklart tog vi den chansen. SD sa som enda parti Nej till hela avtalet med migrationsverket (SPI som tidigare varit kritiska, biföll nu det större avtalet utan att knyst). Därmed sa vi även Nej till de 10 som vi tidigare tekniskt sett bifallit, och sista beslut gäller ju.

Vi beklagar den onödiga omvägen den gången, men sätter sedan dess extra prioritet på att alltid vara tydliga i partiets kärnfrågor. Där ingår förstås att SD kommer säga Nej till varje avtal med migrationsverket om integrationsmottagning i Ängelholms kommun, åtminstone fram tills dess att Sverigedemokraternas invandringspolitik förverkligats på riksplanet.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.