Fråga angående nämndsmål om integration | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Fråga angående nämndsmål om integration

Med anledning av ett nytt övergripande nämndsmål som antogs i budgetdirektiven för 2021, med lydelsen ”Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare”, ställde Sverigedemokraterna gruppledare Patrik Ohlsson en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Fråga och svar kan läsas här.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.