Fråga följsamhet gentemot kläd- och hygienregler inom kommunal omsorg | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Fråga följsamhet gentemot kläd- och hygienregler inom kommunal omsorg

Med anledning av en undersökning gjord av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som visar på dålig följsamhet inom kommunal omsorg gentemot kläd- och hygienregler, ställde Sverigedemokraterna en fråga till ordförande i nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander. Frågan och svaret kan läsas här.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.