Interpellation om återplantering | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Interpellation om återplantering

Med anledning av den höga takten på nybyggnation i kommunen, främst tätorterna, och den negativa inverkan det får på grönstrukturen, har Sverigedemokraterna ställt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner. Interpellationen kan ses här.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.