Interpellation om kommunens förhållningssätt till anställda med politiska uppdrag | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Interpellation om kommunens förhållningssätt till anställda med politiska uppdrag

Vissa interpellationer önskar man att man aldrig behövt ställa. Detta är en sådan, men lika beklagligt som det är att den behöver ställas, lika viktigt är det att missförhållanden dras upp i ljuset.

Sverigedemokraterna kommer aldrig acceptera demokratiska missförhållanden som gör det svårt eller obehagligt för medborgare att engagera sig politiskt, särskilt inte om de initieras av kommunalt anställda i chefspositioner.

Interpellationen förväntas behandlas vid kommunfullmäktige den 29 augusti 2016.

Klicka här för att läsa interpellationen:
försättsblad

1 Kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.