Intervju i NST 22/8 2006 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Intervju i NST 22/8 2006

Den 22/8 publicerade NST en intervju med mig, som gjordes en vecka tidigare av NST-reportern Josefin Ripa. Artikeln ingår i en serie intervjuer med alla lokala partiföreträdare i kommunen. Intervjun publicerades både i pappersupplagan och på internet. Länk:
http://hd.se/angelholm/2006/08/22/inte_rasist_men_emot_invandring

Jag har flera synpunkter på artikeln, och vill ge både ris och ros. Till stora delar har jag blivit korrekt citerad och några av mina viktigaste poänger finns med, vilket jag är glad för.

Min hårdaste kritik gäller rubriken ”Inte rasist – men emot invandring”, som skäligen kan misstänkas vara vald utifrån reporterns fördomar mot vårt parti. Det är trist att begreppet ”rasist” fortfarande ska användas av media i samband med att vårt parti nämns. Förvisso föregås det av ett ”Inte”, men ordet står likväl där i rubriken, vilket är irriterande och inte tillför artikeln någonting. Jag är övertygad om att intervjun med M-företrädaren inte kommer att ha rubriken ”Inte egoist – men…”, och att intervjun med V-företrädaren inte kommer att ha rubriken ”Inte stalinist – men…”.

Jag är även kritisk mot den andra delen av rubriken, eftersom varken partiets moder- eller lokalavdelning är generellt emot invandring, eller har någon enkel svartvit inställning i frågan över huvudtaget. Delvis klargörs vår inställning kring detta inne i artikeln, men uttrycket i rubriken inbjuder helt klart till feltolkning av partiets inställning. Jag blev under intervjun tillfrågad om just den hittillsvarande invandringen till Ängelholm, och jag minns bestämt att jag då svarade att jag ansåg att den till sitt omfång ligger på en rimlig nivå. Därifrån borde steget vara långt till att dra slutsatsen att vi är emot invandring, och att dessutom skriva det i rubriken till en intervju med fokus på kommunala förhållanden, är minst sagt magstarkt. Jämför med om en företrädare intervjuas för ett parti med skattesänkning på programmet. Rimligen inleder man väl då inte med en rubrik som avslutas med ”… men emot beskattning”?

Ytterligare en kritik gäller bildtexten, där jag citerats fel. Nu sa jag visserligen någonting i den riktningen, om än med svagare innebörd, men jag trodde i min enfald (?) att citat alltid ska anges ordagrant. Så har ej skett. Att ha stadshuset som bakgrund var mitt eget val, och jag motiverade det för reportern dels med att det är en bra samlande symbol för att vi vill vara med och påverka kommunalpolitiken, dels att det är en vacker byggnad.

Artikeln inleds med en del kritik mot att vi uttrycker oss generellt i vårt lokala partiprogram och har få konkreta förslag. Det är korrekt uppfattat och det speglar vår ambitionsnivå att vi hittills koncentrerat oss på att vara tydliga med främst vår allmänna viljeriktning. Vi är fritidspolitiker och dessutom nykomlingar i Ängelholmspolitiken. Detta sätter begränsningar för hur långtgående förslag vi kan lägga i nuläget, eftersom det kräver insikter i kommunalpolitiken som vi hoppas nå under kommande 4 år, om Ängelholmsväljarna ger oss förtroendet att vara med.

Det är sant att moderpartiets ambition är att partiet ska ställa upp kommunalt i så många kommuner som möjligt, men det handlar givetvis inte om diktat uppifrån. Det finns en vilja lokalt att mobilisera engagemanget för partiet kommunalt, och vi tror och hoppas att detta ska leda till någonting större på lite sikt. Ett av de tyngre skälen för att ställa upp kommunalt, men som jag troligen inte nämnde i intervjun, är det rent demokratiska perspektivet. Partiet har ett starkt stöd i Ängelholm och det känns därför värdefullt och väsentligt att erbjuda våra sympatisörer även ett kommunalt alternativ, och att göra någonting konstruktivt av det lokala stödet som vi har.

Mot mitten och slutet av artikeln tycker jag att kvalitéten stiger och mina ord återges närmast helt korrekt. Att det blir litet kortfattat och hårddraget får man förstå, eftersom utrymmet är begränsat (hade hela intervjun presenterats så hade det nog blivit ett par sidor). Det allra sista ang. att vi skulle vända oss emot samarbete med andra partier, är inte riktigt sant. Vi vill i nuläget varken binda oss till, eller utesluta samarbeten. Vi kan samarbeta i enskilda frågor och kommer givetvis att ta ställning till förslag från andra partier. Att gå in i t.ex. en majoritetsförklaring med endera blocket, ser vi däremot som uteslutet.

Citatet ”Det är inte invandrarna det är fel på. Men vi tar emot fler än vi klarar av”, är jag nöjd med och det är en bra sammanfattning av partiets inställning i frågan, även om det i dagsläget inte i någon högre utsträckning gäller just Ängelholm. Problemets kärna ligger givetvis i vad som rör sig i huvudet på de 349 nuvarande riksdagsledamöterna.

Patrik Ohlsson,
första namn på Sverigedemokraternas kommunala valsedel för Ängelholm i valet den 17/9 -06.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.