KF-möte 21/3 -11 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

KF-möte 21/3 -11

3 interpellationer inledde mötet, varav en från Sverigedemokraterna, om religiöst slaktat kött. Interpellationen finns här och svaret finns här.

Patrik Ohlsson (SD) tackade för svaret, och anförde att det låg i linje med förhoppningarna. Han påpekade att vi har religionsfrihet i Sverige, men att en problematik uppstår när religion står mot svensk lagstiftning, och om religiösa påbud påtvingas dem som inte är religiösa utan deras vetskap.

Även en sverigedemokratisk motion behandlades på mötet, om insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder för alla partier som är representerade i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till beslut var att idéerna i motionen skulle föras vidare till beredningen för politisk styrning. Sverigedemokraterna ansåg att motionen kunde genomföras direkt, utan några egentliga problem eller kostnader.

Detaljplanen om byggnad av förskola i valhallsskogen debatterades under motstånd av en närmast samlad opposition. Sverigedemokraterna gick till val på att ingen byggnation skall ske i valhallskogen, och stod fast vid det löftet genom att opponera emot förslaget. Det hade inte varit några problem att finna en alternativ placering för förskolan, där barnen haft nära till skogen utan att deras förskola för den skulle placeras i den. Majoritetens argument om att snabbt besluta för att snabbt kunna ta förskolan i bruk, kan inte ha tagit hänsyn till de överklaganden som nu väntar och vars processer kan ta åratal. Sverigedemokraterna menar att förskolan borde byggts på en plats där motståndet från närboende inte var så starkt och utan att hugga ner stadsnära skog. Då tror vi också att förskolan, som verkligen behövs, skulle kunna ha färdigställts snabbare.

Vidare stödde Sverigedemokraterna S-motionen om kommunala initiativ för ny campingplats och EP’s återremissförslag ang. avsiktsförklaringen avseende framtida regional vattenförsörjning, för att reda ut frågetecken som aktualiserats av den här tidningsartikeln.

HD-länkar:
Ingen halal i skolköken
Ja och Nej om ny camping
Förskola i valhallskogen
Fler lärare till dyrare komvux

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.