KF-möte 23/5 -11 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

KF-möte 23/5 -11

Alla kommunfullmäktigemöten innehåller viktiga beslut, men detta möte var jämförelsevis en mellanakt.

Det enda lite tyngre ärendet var detaljplanen för södra delen av Parallelltrapetsen, där bostads- och servicebebyggelse planeras. Sverigedemokraterna antog samma hållning som när detaljplanen för den norra delen av området behandlades i våras, d.v.s. att bifalla planen, men att samtidigt varna för att en fortsatt befolkningsökning i kommunen också kommer fortsätta tära på de ändliga markresurserna. SD deklarerade detta samt att partiet motsätter sig att det skall vara ett uttalat mål att kommunen skall växa med 1% om året befolkningsmässigt, vilket sammanfattades från talarstolen och i en protokollsanteckning.

SD biföll trots kritiken planen av den huvudsakliga orsaken att värna bostadssituationen för kommuninvånarna, vilket väger väldigt tungt. SD menar att om man skall slippa bebygga markresurser, så måste man ingripa i steget före, d.v.s. mot kommunens befolkningstillväxt. Är det väl ett faktum att kommunen växer, så går det heller inte att undvika nybyggnation.

I övrigt innehöll mötet bl.a. ett antal ärenden om taxejusteringar, varav samliga vilade på rimlig grund.

NST

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.