KF-möte 17/12 -07 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

KF-möte 17/12 -07

Årets sista fullmäktigemöte innehöll sverigedemokratiska hjärtefrågor 2 gånger om.

Förslaget till avtal med migrationsverket om mottagning av 150 flyktingar under 3 år gav en del debatt, där alla yrkade bifall utom Patrik Ohlsson (sd). Patrik öppnade sitt anförande med att det nu gällde en fråga som är känslig i Sverige. Det fanns väldigt mycket att säga, och Patrik fortsatte efter en kort prolog med att yrka avslag. Som första skäl anfördes det enkla, men viktiga i att uppfylla sina väljares vilja. Patrik koncentrerade sedan kritiken mot invandringspolitiken som riksfråga, eftersom den har en uppenbar koppling till kommunernas avtal med migrationsverket. Den politik Sverigedemokraterna inte stödjer för riket som helhet, hjälper vi heller inte på den kommunala nivån.

Vidare i argumentationen ifrågasatte Sd det rättvisa i en flyktingpolitik som så hårt fokuserar på resursstarka och friska människor, medan vi tillåter oss att glömma bort de svaga, de som inte har någon röst, de som vi inte ser, d.v.s. de som bara kan drömma om en biljett till Sverige, men som egentligen är de som skulle behöva vår hjälp allra mest. Avslutningsvis nämnde Patrik de rent kommunala aspekterna, men sa att Sd där hade fler frågor än påståenden. Främst ifrågasattes vad som skulle ha förändrats ang. bostadssituationen, som det lokala alliansstyret anfört som argument tidigare för att inte skriva avtal med migrationsverket, på den tiden vi hade S-regering (underförstått att trycket från de egna leden uppifrån givetvis varit avgörande för Ängelholmsalliansens omsvängning).

Det andra (i alla fall på pappret) invandringskritiska partiet i fullmäktige, Spi, yttrade sig inte i frågan. Det var vi lite besvikna över, men det är givetvis deras eget beslut och ingenting vi ska lägga oss i, även om det inte undgår vår korta kommentar. 2 stycken mothugg gavs från företrädare för Moderaterna och Miljöpartiet, men i ärlighetens namn var det inga ”hugg”, utan hedersamma repliker utan övertoner. De koncentrerade sig på sakfrågan, inkl. att de inte höll med Sd ang. vårt avslagsyrkande utan att de tvärtom yrkade bifall.

Om mothuggen blivit mer omfattande och debatten hade fördjupats, så hade fler argument funnits i bakfickan. Patrik var bl.a. beredd att hänvisa till en del siffror som visar att något allvarlig brister i den svenska flyktingpolitiken. Av de 20000 irakier som väntas ta sig till Sverige i år, kommer en stor majoritet hit illegalt, de flesta m.h.a. människosmugglare. 70 irakier kommer till Sverige per dag den vägen, och de betalar i genomsnitt 100000 svenska kronor per person för en biljett. 90% av dem får uppehållstillstånd. Många av de övriga stannar här illegalt, i väntan på en ny allmän amnesti. Länk till GT, som förmedlar uppgifterna från polisen och migrationsverket. Detta är uppgifter som Göran Johansson, kommunalråd (s) i Göteborg, nyligen använde sig av när han föreslog att insmugglade flyktingar skall skickas tillbaka.

Tyvärr saknas länk till NST om rapporteringen kring fullmäktigemötet, men en artikel fanns i pappersversionen av tidningen den 18/12.

Den andra intressanta punkten för kvällen, som tidsmässigt föregick ärendet om integrationsmottagningen, gällde antagande av kommunal skolplan för 2007-2010. Händelserna i Strövelstorp ang. indragningen av den kyrkliga julavslutningen, väckte idén att försöka få in i skolplanen att skolans skall verka aktivt för att bevara och levandegöra svensk kultur och svenska traditioner. Lite buttert avslog BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgqvist vårt förslag, eftersom han inte ansåg att sådant hörde hemma i en skolplan och att politiker inte skall lägga sig i rektorers beslut. Det sista var en missuppfattning, eftersom vi inte avsåg att tvinga rektorn att ändra sitt beslut. Dock ansåg vi att nämnd händelse visade på behov av den riktlinje vi föreslog. Vi föreslog en riktlinje och sådana finns det många i skolplanen, varför det knappast var något stilbrott att föreslå ännu en riktlinje. Åsiktsskillnaden i sak mellan oss och BUN-ordföranden i frågan, stod dock klar.

Även i denna fråga stod Sd ensamma, men vi deltog ändå i bifallet av skolplanen i dess ursprungliga form. Den var bra, men hade varit ännu bättre med vårt tillägg, anser vi.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.