KF-möte 24/9 -07 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

KF-möte 24/9 -07

Det blev ett ovanligt kort fullmäktigemöte, 1 timme och 55 minuter, åtminstone för att vara i Ängelholm. Mötet bestod av en interpellation och endast 5 beslutsärenden, samt några snabbt avklarade valärenden på slutet. Mötet innehöll inga voteringar, vilket också är ovanligt.

Från Sverigedemokraternas sida var en enkel fråga planerad ang. den på Villan belägna trafiklekskolans framtid. P.g.a. sjukdom blev den dock aldrig formulerad och inlämnad, men det kommer ev. ske inför nästa fullmäktigemöte istället.

Den enda interpellationen ställdes av Britt-Marie Hansson (s) till BUN’s ordförande Sven-Ingvar Borgqvist (m), och gällde bl.a. de dåliga skolresultaten i årskurs 9. När vi före mötet läste igenom svaren från Borgqvist, var vår tanke att Hansson nog inte skulle bli helt nöjd. Hon hade ställt rätt specifika frågor, men svaren var generellt betydligt mer svävande än frågorna. Hansson blev, liksom vi anade, heller inte nöjd.

Kristdemokraterna lade en motion om att införa en policy för upphandling av livsmedel. Motionärerna ansåg att det är skevt att kommunen ur miljöperspektiv ställer högre krav på de livsmedel som produceras inom kommunen, än på de livsmedel som kommunen köper in enligt upphandling. P.g.a. de EG-rättsliga principerna är det dock inte tillåtet att missgynna, ”diskriminera”, någon p.g.a. ursprung och nationalitet. Det skulle den föreslagna policyn hamna i konflikt med. Det som här kommer i dagen är alltså att det är EU-medlemskapet som inskränker det kommunala självbestämmandet. Det är förstås lite ironiskt att ett EU-vänligt parti som Kristdemokraterna får se sina egna händer bakbundna av just EU-medlemskapet. Från den sverigedemokratiska sidan hade vi annars gärna bifallit Kd-motionen i sitt ursprung. Istället klubbades nu en urvattnad riktlinje om att vid upphandlingar beakta kriterier om ekologiskt hållbar utveckling.

Sverigedemokraternas Patrik Ohlsson äntrade talarstolen vid ett tillfälle. Det gällde förslaget att permanentera ”fixar-Göran”, en service till äldre som innebär hjälp med praktiska mindre underhåll i hemmet, som t.ex. byte av glödlampor, byte av proppar, uppsättning av gardiner, flytt av möbler o.s.v. Det var ett mycket unisont bifall till förslaget och alla hade berömmande ord om hur väl det fungerat under försöksperioden och hur uppskattad tjänsten är bland våra äldre. Patrik instämde också i detta och gav bifall. Han passade på att nämna en annan kommun där samma förslag framförts i form av en motion från Sverigedemokraterna. Det gällde Kävlinge och året var 2005. Där blev förslaget däremot svalt mottaget med svaret att ”socialnämnden ser positivt på idén”. Nu 2 år senare har ingenting hänt i Kävlinge. Vi låter det vara osagt om det svala mottagandet i Kävlinge berodde på motionens sd-ursprung eller inte, men troligen har Sd Kävlinge en klarare uppfattning om det.

Länk till NST’s rapport om fullmäktigemötet

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.