Kommunfullmäktige 16 december 2019 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 16 december 2019

Årets, och decenniets, sista kommunfullmäktigemöte inleddes traditionsenligt med ett Luciatåg och avslutades med julbord.

Under kvällen behandlades motioner från S och L gällande sänkt åldersgräns för busskort till äldre från 75 till 70 år, och anläggning av en tillgänglighetsanpassade strandpromenad.

Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag med flera förslag på bättre förhållanden för våra äldre, bl.a. Nej till fryst mat på äldreboenden, Ja till fortsatt verksamhet inom Ung Omsorg och att behålla trygghetsvärdinnornas tjänster. Av omsorg för skattebetalarnas pengar och med tanke på ett redan mycket kraftigt höjt skattetryck för kommuninvånarna under de senaste 6 åren, hade vi dock inte med något förslag om sänkt åldersgräns för gratis busskort. Förslaget beräknas kosta 1,3 milj kr årligen vid ett genomförande och de partier som förespråkade det, finansierade också förslaget med ännu en skattehöjning. Detta innebär inte att förslaget i sig är dåligt. Sverigedemokraterna tar i sitt budgetförslag varje år fram de prioriteringar vi finner ger mest valuta för pengarna och vi kan inte utesluta att även vi kommer omvärdera åldersgränsen för gratis busskort i framtiden. I nuläget ser vi dock inga ekonomiska förutsättningar för det. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 16-35.

Motionen från L om tillgänglighetsanpassad strandpromenad gav dock ingen votering, utan enighet nåddes om att avslå motionen. Idën som sådan kan ev. övervägas vid budgetberedningens årliga arbete, men lär kräva ny debatt före ett ev. beslut om ett genomförande.

I ärendet om riktlinjer för föreningsstöd var partierna överens, förutom vad gällde åldersgränserna, där S och V ville ändra föreslagna åldersgränser för ungdomsverksamheten från 7-20 år till 5-25 år. Det förslaget vore kostnadsdrivande och från Sverigedemokraternas sida motsatte vi oss i synnerhet förslaget vad gäller den övre gränsen. Sverigedemokraterna passade på att lämna en protokollsanteckning i ärendet gällande att vi även anser att riktlinjer borde införas för stödet till studieförbunden, som under 2019 erhöll knappt 1 milj kr från skattebetalarnas plånböcker. Den frågan lär vi återkomma till igen framöver.

Ett annat viktigt ärende gällde byggnation och drift av särskilt boende på Fridhem. Behovet av sådana boenden är stort och Sverigedemokraternas uppfattning är att alla goda krafter behöver involveras för att komma framåt. För Allianspartierna och Vänsterpartierna blir sådana här ärenden dock ofta ideologiska, där de förra föredrar privata verksamheter och de senare kommunala. I det här fallet fann vi från Sverigedemokraternas sida goda förutsättningar att boendet skall kunna drivas på ett bra sätt privat, och stödde därför Allianspartiernas linje.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.