Kommunfullmäktige 22 mars 2021 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 22 mars 2021

Kvällens möte blev det andra digitala med fullt manskap, och förlöpte relativt väl. Tekniska problem gav några fördröjningar men inga större avbrott.

Inledningsvis presenterade sig Ängelholms nya kommundirektör Kristina Magnusson, och därefter kom sedvanlig rapport från Krisledningsnämnden.

Ett par motioner från S behandlades, gällande miljökrav i upphandlingar och kommunal stimulans av solceller. Motionerna föreslogs att anses besvarade respektive avslag, vilket Sverigedemokraterna anslöt till. Politisk enighet finns i stor utsträckning gällande ämnet i båda motionerna, men hur motioner är formulerade är enormt viktigt. Bifalles en motion så är det inte intentionerna som bifalles utan de exakta lydelserna i motionen. Därför är det t.ex svårt att bifalla att samtliga kommunala upphandlingar ska innefatta miljökrav, som S-motionen anger, när relevansen i detta varierar kraftigt från en upphandling till en annan. Det ger bättre effekt satsa på kvalitet i upphandlingar av stor miljömässig betydelse än att göra det tvångsmässigt oavsett sammanhang.

Vad gäller stimulans av solceller för kommunala skattemedel så tycker vi från Sverigedemokraternas sida det är en dålig idé. Det är redan lukrativt och mycket ekonomiskt gångbart att skaffa solceller och de ökar kraftigt i antal. Dessutom behövs oftast inte bygglov för dem.

Beslut togs även att delegera beslut från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen gällande beslut i ärenden som gäller tillfälliga restriktioner till följd av pandemin, vilket kommunerna fått nya möjligheter till genom ett regeringsbeslut nyligen.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.