Kommunfullmäktige 22/6 2015 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 22/6 2015

Några ärenden av särskilt intresse vid detta möte var:

* Policy för gatubelysning.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till policyn, men med följande protokollsanteckning:

Ljuspunkter för icke-permanenta busshållplatser för skolbussar bör beaktas, för barnens trafiksäkerhet. T.ex kan man då fundera på reflexstolpar, eller andra typer av ljuspunkter som är enkelt flyttbara.

* Motion från C om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron.
Sverigedemokraterna biföll denna motion, eftersom vi finner det viktigt att kommunen agerar offensivt i frågor om kvaliteten på våra äldres vardag. Tack vare SD’s bifall vann motionen med 28-23 vid voteringen.

* Motion från S om att låna konst på biblioteket.
Sverigedemokraterna gick som enda parti emot den här motionen med följande skriftliga motiviering:

Sverigedemokraterna ser inte förslaget i motionen som någon lämplig prioritering av skattemedel, oavsett om medel hämtas ur den kommunala eller regionala kassan. Ur det strikt kommunala perspektivet ser vi dessutom en risk att kommunen får betala för genomförandet av motionen, om inte sökta projektbidrag beviljas enligt förhoppningarna.

* Ägande av Lunnamöllan i Munka-Ljungby.

Det som styrde Sverigedemokraternas ställningstagande i ärendet, var vad som är bäst för bevarandet av området i ett gott skick. Därför landade vi i att stödja en försäljning. Vid voteringen vann förslaget om försäljning, tack vare SD’s vågmästarroll, med röstsiffrorna 27-22 och 2 nedlagda.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.