Kommunfullmäktige 23 april 2018 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 23 april 2018

Kvällen inleddes med ett par föredragningar bl.a om årsredovisningen och revisionsrapporter, för att fortsätta med interpellationer där en om hedersvåld kom från Sverigedemokraterna. Patrik Ohlsson (SD) konstaterade att kommunen tyvärr inte ligger i framkant i frågan om att arbete mot hedersrelaterad problematik, men fick gehör från Välfärdsnämndens ordförande Britt-Marie Hansson för idén att frågan bör kunna hanteras inom Familjen Helsingborg.

Debatten om årsredovisningen blev ganska lång och av typen ”hela havet stormar”, eftersom hela kommunens verksamhet behandlas på en gång. Sverigedemokraterna avvaktade dock deltagande i debatt för att fokusera på ovan nämnd interpellation och på vår motion om att bättre synliggöra de politiska partierna på kommunens hemsida . I debatten betonade Sverigedemokraterna att motionen går i linje med nuvarande planer, men förstärker några viktiga aspekter, samt att ett bifall innebär ett ökat tryck från politiken i den viktiga frågan om gestaltningen av kommunens hemsida. Motionen föll med röstsiffrorna 8-43 efter att 2 vildar och en Engelholmspartist stödde motionen, som nu blev beslutad som besvarad.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.