Kommunfullmäktige 24 sept 2018 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 24 sept 2018

Mötet inleddes med 2 slutdebatter, om Hållbar social integration (beredningen för lärande) och En jämlik kommun (beredningen för omsorg). Sverigedemokraterna hade ett antal synpunkter. Bland de viktigaste i den första debatten kan nämnas framhållandet av problem kring segregation och fallande skolresultat. I den andra debatten framhöll Sverigedemokraterna vikten av att se alla former av diskriminering, och inte enbart de som råkar räknas upp i lagboken. Sverigedemokraterna gavs även rätt i sin kritik mot rubriksättningen ”EU” för ett stycke som handlade om Europa utöver EU, vilken ändrades till ”Europa och EU”.

Sverigedemokraternas motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom kommunal hemtjänst debatterades, och eftersom motionen såg ut att falla efter partiernas ställningstaganden i kommunstyrelsen, angrep SD de partier som på nationell basis delar SD’s syn i frågan men som ändå inte ställde sig bakom motionen. Från talarstolen deklarerade dock Socialdemokraterna att de svängt och skulle stödja motionen. Voteringen blev jämn, men slutade 27-24 till motionens fördel. Motionen blev den 3dje bifallna SD-motionen hittills för Sverigedemokraterna i Ängelholm kommun! Observera att en förekommande missuppfattning är att motionen föreskriver att *alla* delade turer inom hemtjänsten skall avskaffas, men så är inte fallet. Motionen är tydligt inriktad på ofrivilligheten, och inget annat. Delade turer på frivillig basis kan fortsätta förekomma, utan att komma på kant med motionen.

Sverigedemokraterna valde att rösta emot Moderaternas motion om miljövänliga förmånsbilar, av huvudsakligen 3 skäl: Löneförmåner drabbar anställdas sjukpenning och pension. Det blir alltid administrativa kostnader för en arbetsgivare som upprättar förmånssystem. Systemet riskerar att gynna bilåkande på kollektivtrafikens bekostnad och kan då bli kontraproduktivt.

Kommunfullmäktigemötet var det sista för mandatperioden och avslutades med avtackande av dess avgående presidium. Från Sverigedemokraternas sida vill vi gratulera ordförande Bengt Sävström, vice ordförande Jim Brithén och andre vice ordförande Ola Carlsson till ett väl genomfört arbete, och 4 år av framgångsrikt verkande för god ordning och ton i kommunfullmäktige. Tack ska ni ha.

Länk:
Ofrivilliga delade turer avskaffas i Ängelholms kommun

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.