Kommunfullmäktige 24/4 2017 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 24/4 2017

Kvällens möte varade 3 timmar, och innehöll bl.a talarstolsdebut för vår partikamrat Anders Ingvarsson, tillika Össjöbo. Anders talade bl.a om skolans vikt för mindre orter, i ärendet om slutrapport för beredningsuppdraget om utveckling av Ängelholms tätorter.

ccc

SD-ledamot Anders Ingvarsson i talarstolen

I övrigt i det ärendet anförde gruppledare Patrik Ohlsson ett antal ytterligare synpunkter för Sverigedemokraternas räkning, bl.a vikten av

* att landsbygdssäkra politiska beslut, som del i att värna balans och samspel mellan tätort och landsbygd.
* mötesplatser och det faktum att kommunen så sent som för ett par år (trots Sverigedemokraternas motstånd) sedan lade ner viktiga biblioteksfilialer på mindre orter.
* att inse att förhållandena mellan att bo i tätort och på landsbygd aldrig kan bli desamma, men att det däremot är viktigt att upprätthålla samma grundläggande service för alla medborgare.
* balans i befolkningsutvecklingen mellan centralorten och de mindre tätortna / landsbygden.

Därefter följde en vägledningsdebatt angående beredningsuppdraget ”Infrastruktur för framtidens transportslag”, där beredningen ville ha in synpunkter på ett par frågor. Sverigedemokraterna påpekade att man inte bör ha någon övertro på att kunna informera/utbilda invånare till miljövänligt leverne, utan att det till syvende och sist är tillgängligast och billigast som avgör. Vi betonade också bilens fortsatta betydelse, och vikten av t.ex fortsatt utbyggd infrastruktur för laddstolpar till elbilar.

Den sista längre debatten för kvällen gällde årsredovisningen och personalredovisningen, där Sverigedemokraterna framförde flera synpunkter. Ett axplock ur dessa:
* Sverigedemokraterna ifrågasatte återigen evig befolkningstillväxt som ett villkor för en välmående kommun.
* Vi tryckte på den del av årsredovisningen som tog upp varningsignalerna från SKL för kostnader förknippade med migrationen.
* Vi lyfte den stora skillnaden i ohälsotal mellan män och kvinnor, vilket märkligt nog partier som anser sig ”feministiska” valde att inte lyfta, men som vi sverigedemokrater ser allvarligt på.
* Sverigedemokraterna lyfte också ett par ljusa punkter, som t.ex sjunkande arbetslöshet, ökad andel behöriga elever i årskurs 9 och den höga kvaliteten på skolmaten.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.