Kommunfullmäktige 24/9 2012 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 24/9 2012

Interpellationsdebatterna om bl.a. lärarlöner och demokrati / politiskt klimat, blev långa. Den senare interpellationen var initierad av S. I den debatten menade Sverigedemokraterna att hanteringen av resultatet av folkomröstningen om pyttebroleden, vittnade om dålig syn på demokratin från alliansens sida, men att vi tror det främst är en fråga mellan allianspartierna och väljarna i nästa val. Vi deklarerade samtidigt att vi, som det ser ut nu, kommer stanna kvar i demokratiberedningen, vilken S lämnat i protest. Att dra sig ur forum för tvärpolitisk dialog vore en absolut sista utväg, som vi hoppas inte ska bli aktuell för vår del.

Exploateringsavtal och detaljplan för 6 nya flerbostadshus med placering vid nuvarande Ica Supermarkets parkering, godkändes enhälligt. S lämnade in synpunkten att en ny gång/cykelbro, belägen ca 90 meter från sockerbruksbron enligt detaljplanen, borde ingått i exploateringsavtalet. SD var tvärtom glada att bron inte var med. Sockerbruksbron ligger nära och en ny gång/cykelbro skulle kosta stora summor pengar i ett läge då kommunen redan har stora investeringskostnader på gång (icke minst för Nyhemsskolan).

Länkar:
Debatt om det politiska klimatet
Klartecken för nya centrumhus

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.