Kommunfullmäktige 25 augusti 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 25 augusti 2020

Beslut fattades denna kväll i ett par tunga ärenden, som föregicks av långa debatter. Mötet tog 3,5 timme.

Ängelholms flygplats

Beslut togs om att tillsammans med ytterligare 6 nordvästskånska kommuner förvärva Ängelholms flygplats, med röstsiffrorna 22-9, efter att V, MP och S röstat emot.

Sverigedemokraterna röstade i Ängelholm, liksom i övriga kommuner, för förvärvet. Huvudorsaken är den betydelse flygplatsen har för näringsverksamheter och för skatteunderlaget. Även om flygplatsen inte i sig blir en vinst för kommunen, så skulle förlusterna av att lägga ner flygplatsen ha blivit avsevärt mycket större, enligt de förhållanden som råder i dagsläget.

Givetvis kommer vi följa upp flygplatsaffären framöver. Det är ovisst exakt vilken bäring den kommer få i framtiden, och nya avstämningar kommer behövas mot betydelsen för kommunen. Förändras förutsättningarna, så kan nya beslut behöva tas.

Hälsohotellet

Beslut om exploateringsavtal och detaljplan togs, där båda godkändes efter voteringar. Sverigedemokraterna var det parti som var först ut med att inte godkänna projektet, och vi har röstat emot ända sedan beslut togs om planbeskedet.

Anledningen till vårt motstånd har främst varit den kapitala förändring av stadsbilden som denna mycket höga byggnad skulle medföra. Vi uttryckte även tidigt oro för släntstabiliteten, eftersom en så pass hög och därmed tung byggnad uppförs helt intill Rönne å. Där kom sedan även kritik från Länsstyrelsen om detta. Frågan har i viss mån tagits på allvar och ett kontrollprogram skall genomföras, dock med ekonomiska garantier endast för entreprenören och inte för kommunen/skattebetalarna, vilket vi också varit kritiska emot.

Vid kvällens omröstningar gick dock även EP och MP emot beslutet. Omröstningen om detaljplanen slutade således med 22 röster för, 8 emot, och en nedlagd (V).

Motion om återvändande IS-terrorister

Sverigedemokraternas motion om uttalande om återvändande IS-terrorister fick inget stöd från övriga partier och föll därmed med 5-26 vid voteringen.

Valärenden

Bland valärendena märktes denna kväll tillsättningen av Camilla Nordström som förste ersättare för Sverigedemokraterna i Familje- och utbildningsnämnden. Camilla är inflyttad från Hässleholm där hon bl.a varit vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Vi välkomnar Camilla varmt till SD Ängelholm och ser fram emot de insatser vi vet att hon kommer göra här.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.