Kommunfullmäktige 25 maj 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 25 maj 2020

Kvällens kommunfullmäktigemöte blev det tredje i ordningen i reducerad form, d.v.s. där Sverigedemokraterna deltar med 5 ledamöter av totalt 31 istället för som vanligt med 9 ledamöter av 51. Någon decimering av företrädares vilja att äntra talarstolen i syfte att korta möte och därmed risk för smittspridning, syntes dock inte till. Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa för att hålla korta och koncisa anföranden, utan utsvävningar, vilket vi visserligen håller för vana även i normala fall.

Efter ett par informationspunkter relaterade till Covid-19 och det aktuella budgetläget, ställde Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson en fråga (som lämnats in skriftligt) till ordförande i nämnden för vård och omsorg, Ingela Sylwander, angående följsamhet gentemot kläd- och hygienregler inom den kommunala omsorgen. Bakgrunden till frågan var en undersökning av SKR som visat att denna följsamhet generellt är låg i Sverige, ca 59% vid en mätning i början av 2020. Grävde man lite i materialet så såg man att motsvarande siffra för Ängelholms kommun var endast 44%. I svaret till frågan framgick att problematiken främst var att det ofta brast vid desinficering före patientbesök. Åtgärder skall ha vidtagits med anledning av SKR’s undersökning, vilket svaret också redogjorde för. Vi litar på att verksamheterna nu tar tag i detta, och vill betona att vi har chans att rädda liv och hälsa om vi kan nå en bättre följsamhet gentemot kläd- och hygienregler i Ängelholms kommun. Vi betonade även vikten av att äldre och svaga är en utsatt grupp vad gäller långt fler smittsamma sjukdomar än Covid-19, varför vi även ser vikten av ett långsiktigt arbete i de här frågorna.

Längre debatt blev det t.ex om budgetdirektiven, trots att dessa just bara är årligt återkommande direktiv, medan själva budgetdebatten äger rum först i höst. Sverigedemokraterna annonserade som vanligt att vi ej deltar i beslutet, eftersom där finns delar vi vet vi kommer motsätta oss när budgeten skall beslutas i höst. Vi menar samtidigt att det är naturligt att den politiska majoriteten får avgöra ramarna och att verksamheterna behöver dessa för att kunna förbereda sina verksamheter. Att inte anta några ramar överhuvudtaget vore inte bra för kommunen. För att visa ansvar fanns i vår värld därför inte alternativet att aktivt försöka fälla förslaget, medan Socialdemokraterna resonerade annorlunda. De valde att aktivt rösta emot budgetdirektiven, utan att ha något eget alternativ.

Ett antal valärenden avgjordes också under kvällen, där 3 nyval förrättades för Sverigedemokraternas del.
Till ny ordinarie ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid valdes Göran Claesson
Till ny ersättare i nämnden för vård och omsorg valdes Therese Ingvarsson
Till ny nämndeman i Helsingborgs tingsrätt valdes Niklas Andersson.

Grattis till era nya uppdrag!

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.