Kommunfullmäktige 25 november 2019 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Med 2 beslutsärenden på dagordningen, varav ett bordlades p.g.a frånvarande motionär, så blev det inte mycket kvar av dagens möte. Det var avklarat på ca 1 timme.

Mötet inleddes med information angående flytten av kommunfullmäktiges möten till Rönneskolan, med anledning av den stundande renoveringen av stadsbiblioteket. Kommunfullmäktiges möten kommer att hållas i Rönneskolan, Jarl-Kulle-scenen, fr.o.m januari 2020.

Patrik Ohlsson ställde en fråga angående kommunens stöd till studieförbunden, till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, Charlotte Engblom-Carlsson. Sådana stöd visade sig finnas i Ängelholms kommun, och uppgick 2019 till knappt 1 miljon kr. Med tanke på att andra kommuner dragit in sådana stöd och med tanke på att riktlinjer och noggrann prövning verkar saknas för sådana stöd, så kommer Sverigedemokraterna att granska detta vidare, icke minst inför kommande budgetarbete.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.