Kommunfullmäktige 26/10 2015 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 26/10 2015

Sverigedemokraternas Interpellation om skolmobbning besvarades av välfärdsnämndens ordförande Britt-Marie Hansson. Bl.a. ställdes interpellationen med anledning av rapporter om att vissa kommuner tecknar försäkringar för att gardera sig vid mobbning-relaterade skadeståndsmål. I svaret fick vi veta Ängelholms kommun inte tecknat någon sådan försäkring, och att kommunen bedriver arbete mot mobbning bl.a genom likabehandlingsplaner. Det framgick dock inte av svaret om Ängelholms kommun drabbats av den ökande trenden av anmälningar om skolmobbning, som råder i riket som helhet. Sverigedemokraterna uppmanade till hög vaksamhet i frågan och att se bortom de 7 s.k diskrimineringsgrunder som brukar betonas i de här sammanhangen, eftersom mobbning långt ifrån alltid har med dem att göra.

3 beredningsdebatter hölls under kvällen, varav en vägledningsdebatt och 2 slutdebatter. Vägledningsdebatten handlade om ny trafikplan. Ambitionsnivån diskuterades, där mycket enligt beredningens idé handlade om att tränga undan mycket av biltrafiken. Sverigedemokraterna påminde om att nationella och internationella trender i trafiken inte kan ignoreras, och att allt miljövänligare bilar åter kan göra bilen mer attraktiv som fortskaffningsmedel. Sverigedemokraterna betonade vidare vikten av att bygga för alla sorters trafik på ett realistiskt sätt, anpassat efter hur vi bäst bedömer framtida behov och utveckling inom trafiken. Trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister betonades också i Sverigedemokraternas framförande, oavsett vilka trafiklösningar som kommer väljas i framtiden.

De 2 slutdebatterna handlade om vision för turistnäringen och om hur de kommunala bidragen till föreningar inom kultur, fritid och idrott kan göras mer rättvisa. Jason Roth gjorde talarstolsdebut och pläderade där vid debatten om turismen för satsningar på bl.a hamnen och hembygdsparken. Eftersom beredningsdebatterna drog ut på tiden, fick behandlingen av motioner skjutas till nästa ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.

Under mötet besökte förutom Jason Roth, även Patrik Ohlsson och Hans Andersson talarstolen, för Sverigedemokraternas räkning.

Länkar:
Vision för trafiken debatterades
Rättvisade föreningsbidrag debatterades
Flera idéer vädrades i debatt om turism

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.