Kommunfullmäktige 26/6 2017 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 26/6 2017

Detta var förmodligen årets mest innehållsrika KF-möte, och inleddes en timme tidigare än vanligt. När mötet slutade 22.30 så hade det varat i 4,5 timme, vilket gör det till mandatperiodens förmodligen längsta möte hittills, bortsett från de årliga budgetmötena i november.

Sverigedemokraternas interpellation om undernäring inom äldreomsorgen, besvarades av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander. Vi kunde bekräfta att antalet undernärda inom Ängelholms kommuns äldreomsorg borde vara ca 200. Med ett ökande antal äldre kan vi förvänta att problematiken växer i framtiden. SD, genom gruppledare Patrik Ohlsson, föreslog därför att kommunen måste ligga i framkant i de här frågorna, för att kunna mota Olle i grind. Samtidigt vet vi att frågan är komplex och att kommunen redan arbetar med de här frågorna t.ex genom sin måltidspolicy och på strategisk nivå där beredningsrapporter tagit upp frågan.

I slutdebatten om beredningsrapporten för ”Boendemiljö och livskvalitet” framförde Sverigedemokraterna beröm för en genomarbetad rapport, men tryckte extra hårt på att fattigpensionärernas situation inte får glömmas bort när vi bygger flotta visioner om framtidens boenden.

2 motstående motioner behandlades under kvällen, båda angående den f.d. Växthustomtens framtid. Den ena motionen från S föreslog att anlägga en park i området, med grund i de åsikter och förslag som framkommit vid den medborgardialog som tillkom genom SD’s initiativ. Den andra motionen från Alliansen föreslog att bygga bostäder på i området. Sverigedemokraterna anslöt till S-motionen, eftersom den speglar den åsikt vi haft hela tiden, d.v.s att området skall vara ett centrumnära grönområde. Det hela landade i återremiss och nu spekuleras om att ett kompromissförslag kan bli aktuellt. Hur SD kommer ställa sig till det isåfall, återstår att se när förslaget presenteras.

Sverigedemokraternas motion om frivillig influensavaccinering för vård- och omsorgspersonal vann liksom i kommunstyrelsen unisont bifall även i kommunfullmäktige. Det var den andra motionen någonsin som Sverigedemokraterna fick igenom i Ängelholms kommun. SD har dock fått igenom även andra förslag, i samband med budget.

HD/NST skriver om Växthusärendet. Klicka här.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.