Kommunfullmäktige 27/3 2017 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 27/3 2017

Sverigedemokraterna var uppe i talarstolen några gånger under detta möte, först för att stödja M-motionen om att införa SMS-tjänst vid samhällsstörningar. SD lovordade SMS som ett bra sätt att kommunicera information som snabbt behöver nå ut, och passade på att påminna om hur den egna motionen om att införa SMS till föräldrar vid skolbarns frånvaro, däremot röstades ner.

Däremot stödde Sverigedemokraterna inte MP-motionen om förtroendevaldas e-posthantering. Enligt liggande förslag skulle motionen anses besvarad, men SD ansåg avslag vore bättre. Av motionens 2 att-satser var den ena fördraglig, medan den andra föreslog att förtroendevalda skulle få emailadresser på kommunens domän @Engelholm.se . Av flera skäl ansåg SD det vara ett dåligt förslag, bl.a. eftersom det skulle kosta att administrera, politiska epostadresser främst är partiernas ansvar att tillhandahålla, och att ännu en emailadress att hålla reda på säkerligen inte skulle uppskattas av flertalet förtroendevalda när det väl kom till kritan.

Sverigedemokraterna hade ett par synpunkter på rapporten för jubileumsåret, och tyckte det var märkligt att den inte återremitterades, eftersom flera partier hade olika synpunkter. Återremissen föll dock i kommunstyrelsen, med hänvisning till att redaktionella ändringar kunde göras utan återremiss. Om det är ett korrekt tillvägagångssätt kan diskuteras, men faktum är att Sverigedemokraternas huvudskäl för återremiss var korrigerat, genom att en mening angående debaclet med den avbokade operasångerskan Susanne Resmark, där man trasslat in begreppet invandringspolitik med kommunens värdegrund, var borttaget. Därmed valde Sverigedemokraterna att yrka bifall till rapporten i kommunfullmäktige.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.