Kommunfullmäktige 27/6 -11 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 27/6 -11

Mötet inleddes med ett antal interpellationer, varav en kom från Sverigedemokraterna, och handlade om den ökade brottsligheten mot äldre. Svaret från Åsa Herbst gick ut på att satsningar redan gjorts av polisen, på initiativ av kommunen.

Flera motioner behandlades under kvällen, och SD biföll motioner från S och EP om bevarande av projektet Solstrålen, resp. om ett badhus vid Ishallen.

I ärendet om revidering av kommunfullmäktigemålen reserverade sig Sverigedemokraterna mot målet att kommunen skall växa befolkningsmässigt med 1% om året.

I ärendet om uppföljning av jämställdhetsplanen lade SD en protokollsanteckning om att planen i framtiden skall innehålla samtliga diskrimineringsgrunder i svensk lagstiftning, inkluderande bl.a. förbud mot diskriminering p.g.a. politisk övertygelse.

Värt att notera från det föregående kommunstyrelsemötet, är att Sverigedemokraterna där yrkade avslag på en förlängning av kommunens avtal om att ta emot asylsökande, med huvudsaklig motivation att Sverigedemokraterna inte vill att Ängelholms kommun bidrar som en kugge i en felaktig invandringspolitik.

Länkar:
NST

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.