Kommunfullmäktige 28 oktober 2019 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Dagens möte hade relativt få ärenden och varade endast drygt en timme.

Delårsrappporten avhandlades. Sverigedemokraterna påminde om att det inte är endast en åldrande befolkning (vilket betonades starkt i rapporten) som skapar en s.k utmaning för kommunen, utan även att vi i andra änden dessutom har en hög arbetslöshet. I Sverige generellt visar en rapport tillkännagiven av Sveriges Television i mars 2018 att arbetslösheten bland svenskfödda är 4% och bland utrikesfödda 15%. Samma rapport visade också att arbetslösheten bland utrikesfödda i Ängelholms kommun ligger högre än så, över 18%.

En lite längre debatt blev det också om Socialdemokraternas motion om att stoppa kommunens nyårsfyrverkerier och ersätta dem med en ljusshow. Sverigedemokraterna har motsatt sig förslaget hela vägen från nämnden till kommunfullmäktige, av flera skäl:

* Nyårsfyrverkerier är en rotad tradition, må vara relativt nutida.

* En stark anledning till varför kommuner infört ett eget, samlat fyrverkeri, är att få vanliga medborgare att titta på det istället för att köpa egna fyrverkerier. Avskaffas kommunens fyrverkeri så räkna med att de privata köpen ökar.

* Djurens väl och ve anförs som skäl i motionen, men risken finns som sagt att det skulle kunna bli kontraproduktivt, med mer smällande, utspritt under en betydligt längre period.

* Miljöskäl anförs i motionen. Raketer har utvecklats och blivit både tystare och mer miljövänliga, och den utvecklingen fortsätter. En större lasershow är mycket energikrävande.

* Att övergå till ljusshow innebär stora initiala kostnader och även därefter en dålig affär med en dyr inköpt utrustning som kommer kräva underhåll och stå oanvänd nästan hela året med ett eller ett par undantag.

Motionen gav votering, som slutade med att motionen ansågs besvarad. Det innebär en öppning för att lasershow kan ersätta raketer i framtiden. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för vårt förslag att istället avslå motionen helt.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.