Kommunfullmäktige 28 september 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Det eventuellt sista mötet med reducerat manskap i kommunfullmäktige varade ungefär 2 timmar. En målsättning finns att återgå till fullt manskap inför oktober månads kommunfullmäktige, men utvecklingen av Corona blir avgörande.

Sverigedemokraterna ställde vid kvällens möte en fråga till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid gällande kommunens konstinköp. Sådana görs för 200 tkr årligen och vi finner det viktigt med transparens och att vi får veta hur skattemedel används även i detta fall. Svaret var intressant och informativt, men övertygade oss inte om att 200 tkr i årliga konstinköp är motiverat.

I ärendet om att godkänna uppföljningen om ”Ung omsorg” från nämnden för omsorg och stöd, välkomnade Sverigedemokraterna att detta kommer fortsätta och utvecklas. Sverigedemokraterna drev på för detta i vårt budgetförslag för år 2020.

Sverigedemokraternas motion om drogpolicy och narkotikahundar behandlades på mötet. Det finns ett mångårigt problem med att narkotika förekommer på Ängelholms skolor och motionen var ett steg för att skärpa kommunens arbete mot detta och underlätta för polis att använda narkotikahund på skolorna. Motionen föll tyvärr med 7-24 vid voteringen.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.