Kommunfullmäktige 29 april 2013 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 29 april 2013

En av mötets inledande interpellationer ställdes av Patrik Ohlsson till Sven-Ingvar Borgqvist, gällande visning av en film (Zozo) om krigets Libanon för tredjeklassare. I filmen visas starka scener, och i någon sekvens t.o.m. söndersprängda kroppar. Filmen rekommenderas i undervisningsmaterial för årskurs 6-8.

Länk till interpellationen om filmvisning här.

Svaret på interpellationen här.

Under mötet behandlades bl.a. en motion från S om införande av kommunal app för Ängelholms kommun. Alliansförslaget var att istället prioritera uppgradering av hemsidan till s.k. responsiv design. Sverigedemokraterna tyckte också den idén var bättre, men yrkade på att ärendet skulle hänskjutas till budgetberedningen, istället för att plockas ur reserven.

SD röstade med S i frågan om allaktivitetshuset, då vi främst håller med dem om att parkskolan borde behållas i kommunens ägo.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.