Kommunfullmäktige 29 april 2019 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Mötet inleddes med 2 informationer om granskning av kommunens IT-organisation och om årsredovisningen för 2018.

Den senare följdes av politikerdebatt, där Sverigedemokraterna klargjorde några synpunkter på året och på kommunens större problem, lösningar och utmaningar. Kommunens kraftiga befolkningstillväxt lovordades och önskades vara ÄNNU större av flera andra politiker, medan Sverigedemokraterna försökte nyansera den bilden något. Ungefär halva ökningen beror på utrikes flyttnetto, där merparten är relaterad till asyl- och anhöriginvandringen. Sverigedemokraterna påminde om att det inom den gruppen finns stora behov vad gäller lärande av svenska språket, svenska sociala koder och utbildning för att kunna klara konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna tog också upp den serie skattehöjningar som skett i både regionen och kommunen under senare år – under högkonjunkur (!), och bristande måluppfyllelse inom välfärdsnämndens område och kopplingarna till den ökande psykiska ohälsan.

Från den positiva sidan tog Sverigedemokraterna upp den politiska enigheten kring stationsområdet där byggnation nu påbörjats, framstegen i planeringen av nya skolor och att projekt Hälsostaden blev permanent fr.o.m sommaren 2018.

Bland övriga ärenden märktes beslut om att införa en ny typ av medborgarförslag kallat ”Ängelholmsförslaget” och om en större renovering och omvandling av Ängelholms stadsbibliotek.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.