Kommunfullmäktige 29/2 2016 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 29/2 2016

Kvällens kommunfullmäktigemöte inleddes med 4 interpellationer, varav 2 var Sverigedemokraternas. Vi interpellerade kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander angående

1. könsfördelningen bland s.k. ensamkommande barn som kommer till kommunen. Enligt uppgifter vi kunnat ta del av kom under 2015 122 s.k ensamkommande till Ängelholms kommun, varav 119 (!) var män/pojkar och 3 kvinnor/flickor. Vi från Sverigedemokraternas sida menar att det är ett missförhållande vars förklaringar man borde söka. Sverigedemokraterna vill gärna stoppa mottagandet till Ängelholms kommun helt, men eftersom vi nu som realitet tar emot ensamkommande, så borde vi som kommun åtminstone kämpa för en rimlig könsfördelning bland dem vi tar emot.

Länk till interpellationen inkl. svar.

2. Kvalitéten inom kommunens äldreomsorg. Denna interpellation ställde vi inte på någon förekommen anledning i vår egen kommun, men däremot i en annan skånsk kommun, där äldre blivit utan mat och inte fått duscha på veckor. Vi ville med interpellationen visa på vikten av att vår kommun fortsätter sitt arbete med att kvalitetssäkra äldreomsorgen.

Länk till interpellationen inkl. svar.

Därefter blev det slutdebatt gällande beredningsuppdraget om strategi för äldreomsorg, där Sverigedemokraterna hade flera synpunkter varav vissa berördes i rapporten, bl.a följande:

* Hög kvalitet i äldreomsorgen bidrar till äldres hälsa, mentalt och fysiskt. Då minskar behovet av vård och omsorg. Att satsa på de äldres hälsa är därför gynnsamt även ekonomiskt.

* Utbildning av personal och ökat självbestämmande för personalen är 2 faktorer som ger ökat engangemang. Engagerad personal minskar kostnader och höjer kvalitéten.

* Ett bra och varierat medieutbud, även i varierade format (allt från papperstidningar till internet), höjer vitaliteten hos äldre. Kommunen bör sålångt möjligt undvika att bindningar till t.ex avtal och licenser, minskar flexibiliteten i utbudet.

* Värdighetsgrunderna är centrala och borde vara med i beredningsrapporten.

* Slutssatserna som drogs av studiebesöket i Köpenhamn borde vara med, d.v.s. hur man framgångsrikt kan integrera barnomsorg och äldreomsorg.

* Det är en folkhälsofälla att låta anhöriga överutnyttjas för omvårdnad, men kan vara lockande ur kortsiktigt besparingsperspektiv.

Sverigedemokraterna röstade avslag till KD-motionen om ny vänort Buzau i Rumänien, men bifall till M-motionen om skolinsatser för särskilt begåvade barn. I båda fallen gick KF på vår linje, i det senare fallet i votering där SD’s vågmästarroll avgjorde, efter röstsiffrorna 30-21.

Länk till HD/NST-reportage om beredningsuppdraget för strategi för äldreomsorgen:
Länk

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.