Kommunfullmäktige 29/5 2017 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 29/5 2017

Vid alla kommunfullmäktigemöten fattas viktiga beslut, men av hänsyn till våra läsare fokuserar vi på sådant som har viss politisk tyngd. För kvällen var det ganska tunt med sådana ärenden.

Det var slutdebatt om rapporten från beredningen för lärande angående ”En vision för framtidens utbildningar”. Sverigedemokraterna anslöt till rapporten utan större anmärkningar. Dock ansåg vi att man gärna kunde tryckt mer på vikten av samarbete med universitet och högskolor.

Även planen som kommunstyrelsen tagit fram baserat på beredningsrapporten ”Fysisk aktivitet i skolan”, godkändes av Sverigedemokraterna, utan större anmärkningar. Partierna var relativt överens om att mer fysisk aktivitet i skolan är nödvändigt och betalar sig i form av bättre elevhälsa och mer effektiv inlärning, men också om att Rom inte kan byggas på en dag. Vissa åtgärdsförslag antogs i rätt riktning, liksom ett beslut om återrapportering med fortsatt ambition att på sikt införa 60 minuters fysisk aktivitet per skoldag.

Budgetramarna för 2018-2020 antogs och där valde Sverigedemokraterna att avstå ställningstagande, liksom vi gjort tidigare när detta årliga beslut skall fattas. Som litet oppositionsparti som lägger eget budgetförslag under hösten, ser vi ingen anledning att ta ställning nu och därmed riskera att binda oss om vi skulle bifalla, eller går emot detaljer vi finner bra ifall vi skulle avslå.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.