Kommunfullmäktige 29/8 2016 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 29/8 2016

Sommaruppehållet avslutades med ett ganska kort kommunfullmäktige, där Sverigedemokraternas inflytande åter var tydligt.

Inledningsvis gästades kommunfullmäktige av ungdomsfullmäktige, som berättade om sin verksamhet. Sverigedemokraterna ser mycket positivt på ungdomsfullmäktige, som ger unga inflytande och påverkansmöjlighet, liksom en känsla för vad politiskt ansvarstagande innebär. Bristen på unga med politiskt intresse drabbar alla partier och i slutändan samhället. Ungdomsfullmäktige är en hyllningsvärd satsning som bör förädlas vidare.

Engelholmspartiets motion om att införa en äldreplan visade på flera viktiga frågor, men tjänstemannasvaret visade likaså på att det mesta redan omfattas i kommunens arbete med äldrefrågor. Motionen kändes därför litet som att slå in en öppen dörr. Sverigedemokraternas farhågor gäller inte främst att kommunens planhantering för äldrefrågor skulle vara bristande, utan mer att det kommer bli ekonomiskt svårt att säkra de äldres välfärd i framtiden p.g.a minskande skatteunderlag. Patrik Ohlsson (SD) var först ut med att avstyrka kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, och istället med tanke på pågående arbete och motionens goda intentioner yrka att anse motionen besvarad. Patriks förslag blev också det som antogs av kommunfullmäktige.

M-motionen om öppen data gick ut på att kommunens information skulle bli lättare tillgänglig för medborgarna. Även här en motion med goda intentioner, men med i vårt tycke alltför bindande formuleringar. Efter votering 27-24 (SD vågmästare) återremitterades motionen för mer utredning, och förhoppningsvis beslut vid september månads kommunfullmäktige.

Ingen (!) rapportering från HD/NST om kommunfullmäktiges möte denna gång, så inga länkar dit härifrån.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.