Kommunfullmäktige 30 mars 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 30 mars 2020

P.g.a den pågående krisen kring Covid-19-pandemin hölls dagens kommunfullmäktige med endast 31 ledamöter, istället för sedvanliga 51, enligt en överenskommelse mellan partierna. För Sverigedemokraternas del innebar det att 5 ledamöter tjänstgjorde istället för våra sedvanliga 9.

Ärendelistan var som följd väldigt kort och mötet var det snabbaste kommunfullmäktigemöte som hållits på minst 14 år, och avslutades efter 21 minuter.

Ett av ärendena som beslutades var just relaterat till Covid-19-pandemin och gällde att hålla kommunala beslutande möten på distans. Kommunallagen öppnar redan för sådana möten på distans, men därutöver behövdes en anpassning av nämndernas reglementen, vilket beslutet gällde.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.