Kommunfullmäktige budget 11 nov 2019 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige budget 11 nov 2019

Årets kommunfullmäktigemöte om budget avhandlades relativt snabbt, på 4,5 timme. 5 budgetförslag låg på bordet, varav Sverigedemokraternas presenterades av gruppledare Patrik Ohlsson. Senare i debatten framfördes även lite fördjupning i budgetförslaget, och ett par replikskiften.

Gruppledare Patrik Ohlsson i talarstolen

I inledningsanförandet fästes stor vikt vid det faktum att Ängelholms kommun höjt skatten kraftigt under de senaste åren, och att pengarna trots det ser ut att vara slut igen inför planåren 2021-2022. Ängelholms kommun har sedan 2013 höjt skatten med 1 kr och 45 öre, medan den genomsnittliga kommunalskattehöjningen under samma period enligt SCB varit 9 öre. Ängelholms kommun har alltså höjt skatten 16 gånger mer än genomsnittskommunen.

Sverigedemokraterna konstaterade att det i sig är en naturlig vänster/höger-fråga om vi ska ha en lite mer påkostad välfärd och därmed ett högre skattetryck, eller en lite snävare välfärd men att gemene man istället får lite mer över i plånboken. Vi konstaterade också att vi på något sätt istället lyckats få det sämsta av båda alternativen, d.v.s. ett högre skattetryck utan att välfärden för den skull har ökat. Sverigedemokraterna krävde som följd en utredning som så koncist och lättbegripligt som möjligt redogör för vart skattemedel från de senaste årens höjningar tagit vägen och varför pengarna inte räcker.

Vi hörde både medhåll och kritik mot Sverigedemokraternas politik och budgetförslag från andra partiers politiker, och vi gick förstås i debatt i det som gällde kritiken.

Anita Rosén (L) ansåg att undersökningar visar att modersmålsundervisning är bra för elevers lärande, och hävdade att de undersökningar som gjorts i Danmark och som säger motsatsen, inte stämmer. Patrik Ohlsson (SD) kontrade med att det inte är Danmark som är unikt, utan Sverige. Inget eller ytterst få andra länder i världen erbjuder invandrare något som liknar den sorts modersmålsundervisning som vi har i Sverige, med skattemedel och inom skolans ansvar. Sverigedemokraterna menar att det är dyrt och segregerande. Av respekt för att lagen påbjuder kommunerna att anordna modersmålsundervisning, nöjde vi oss med en nedskärning med 40% av föreslaget anslag i vårt budgetförslag. Hade vi på allvar velat utmana lagen, så hade vi slopat hela anslaget.

Det blev också lite debatt angående Sverigedemokraternas förslag att stoppa ”En dator per elev” på lågstadiet och att utreda hela verksamheten. Familje- och utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgqvist (M) tog upp det han ansåg vara fördelar med systemet, och Johan Wifralius (SD) tog upp det han ansåg vara nackdelarna, t.ex att det är dyrt, innebär att datorerna används under relativt kort tid av deras livslängd, att det innebär nackdelar genom att elevers skärmtid ökar mer än undervisningen kan motivera och att det hämmar elevernas förmåga att skriva text med penna.

Vice gruppledare Johan Wifralius debatterar ”En dator per elev”

Lars Nyander (S) invände mot beskrivningen av de senaste årens skatteökning som ”lavinartad”. Patrik Ohlsson (SD) påminde åter om att Ängelholms kommun höjt skatten med 1 kr och 45 öre under 6 år, och att höjningen inkl höjning av regionskatten är hela 2 kr och 24 öre. Patrik påpekade också att det är låg- och medelinkomsttagare som drabbas främst av de skattehöjningar vi gör i region och kommun, medan höginkomsttagarna ju främst påverkas av marginalskatten, som beslutas i riksdagen.

Vid voteringen ställdes de 5 budgetförslagen emot varandra, 2 och 2 med de minsta partiernas först. Voteringarna utföll:

Engelholmspartiet – Vänsterpartiet: 2-1, 47 nerlagda.
Sverigedemokraterna – Engelholmspartiet 9-2, 39 nedlagda.
Socialdemokraterna – Sverigedemokraterna 12-9, 29 nedlagda.
Blågröna – Socialdemokraterna 26-12, 12 nedlagda.

Sverigedemokraterna besegrar Engelholmspartiet i voteringsrunda nr 2

De blågrönas förslag vann således, med bibehållen skattesats 20,49, vilket också innebar en seger för den skattesats Sverigedemokraterna föreslog. De blågrönas förslag kompletterades dessutom på brinnande möte med 3 av Sverigedemokraternas förslag:

* Att behålla trygghetsvärdinnorna
* Att behålla Ung omsorg
* Att utreda införande av etableringslån

På mötet yrkade Sverigedemokraternas bifall till sitt eget budgetförslag, med en mindre ändring, gällande att båda trygghetsvärdinnorna skall behållas och att uppdraget om trygghetsvärdinnorna därmed skall omfatta båda tjänsterna. Finansiering sker genom att resultat sänks.

Sverigedemokraternas budgetförslag i sin helhet kan läsas nedan.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.