Kommunfullmäktige budget 23/11 2015 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige budget 23/11 2015

Sverigedemokraterna försvarade sitt budgetförslag i budgetdebatten och stred sedan för det in i det sista. Vi gjorde också ett par slutliga förändringar av vårt eget förslag, gällande att slopa förslaget om att minska resultatmålet från 2 till 1,5%, samt att omfördela 1 milj kronor i driftbudget, genom att anta en allmän besparing på kommunens administration istället för att låta måltidsservicen ta den besparingen.

Vid mellanvoteringen vann SD’s budget förslag mot MP’s, men förlorade därefter kampen mot treklövern om att utses till huvudmotförslag.

Slutomröstningen stod mellan Socialdemokraternas och treklöverns budget. Där valde Sverigedemokraterna att dela på sina röster, genom att 4 yrkade stöd för S’ budget och 2 avstod. Engelholmspartiet agerade på liknande sätt.

Motiveringen till varför SD valde att, om än inte fullt ut, stödja S budget i slutomgången, var ett par skillnader gentemot treklöverns budget. Treklövern ville spara på äldreomsorgen, utan att uttryckligt garantera kvaliteten för brukarna. Treklövern ville även förändra partistödet gällande politiska sekreterartjänster, så att detta istället blev till en anställning av en person per parti. Detta hade missgynnat oss i SD eftersom vi vill dela på stödet mellan aktiva som gör särskilda insatser för partiavdelningen. Dessutom hade det givit en ovälkommen administrationskostnad för kommunen att anställa ytterligare 5 politiker på deltid.

Ovanstående gav en ur SD’s synvinkel tillräcklig skillnad för att vi i någon utsträckning skulle ta ställning vid slutomröstningen.

Sverigedemokraterna är vågmästare i Ängelholms kommunfullmäktige, och det var vi som avgjorde både i år och förra året vilken av Socialdemokraternas och treklöverns förslag som skulle vinna. Den här gången vann S’ budget med 23-19 med 9 nedlagda röster. Sverigedemokraterna tar ställning för varje års kommunala budget enskilt.

De som väljer att inte förhandla med Sverigedemokraterna, lämnar vinstutsikterna för sitt eget budgetförslag i ödets händer. Vår dörr står alltid öppen för diskussioner med andra partier. Vi saknar skygglappar och vi utesluter inget parti på förhand.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.