Kommunfullmäktigemöte 1/11 2010 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 1/11 2010

Mötet var det snabbaste sedan SD tillträdde i Ängelholms kommunfullmäktige 2006, och tog endast 22 minuter. För första gången i historien hade Sverigedemokraterna 4 folkvalda ledamöter på plats i Ängelholms kommunfullmäktige, och dessa var de ordinarie:

Patrik Ohlsson
Lars-Erik Stadler
Joel Jaconelli
och
Axel Schneider

För Lars-Erik och Joel var detta deras första kommunfullmäktigemöte, medan Patrik och Axel satt på de 2 mandat SD hade före valet.

På åhörarbänk satt även SD’s ene ersättare i kommunfullmäktige, Anders W Dahl.

Vid ordförandeklubban satt inledningsvis åldermannen Lars Olle Tuvesson (S), fram tills att det nya presidiet valts.

En sosse vid klubban i Ängelholm må kännas unikt, men i grannkommunen Åstorp var det den sverigedemokratiske riksdagsmannen Tony Wiklander som satt i samma position. Om det var första gången någonsin ett kommunfullmäktigemöte letts av en sverigedemokrat låter jag vara osagt, men det var säkerligen inte den sista.

Nytt presidium skulle väljas, och Patrik Ohlsson intog talarstolen för att upplysa om att valet av en allianspolitiker som förste vice ordförande inte längre var självklart, eftersom den enligt de nya styrkeförhållandena efter valet enligt proportionalitetsprincipen borde gått till största parten i oppositionen (underförstått de rödgröna). Patrik yrkade dock å SD’s vägnar bifall till liggande förslag, eftersom SD respekterar omkastningen som del i ev. uppgörelse mellan blocken, och passade även på att önska den nya presidietrion lycka till.

Kommunfullmäktiges nyvalda presidium:
Ordförande: Rune Johansson (M)
1e vice ordförande: Elisabeth Sandberg-Kullenberg (M)
2e vice ordförande: Bengt Sävström (S)

Även ny valberedning valdes för kommunfullmäktige, enligt den nya ordningen 1 ordinarie och 1 ersättare per parti, oavsett storlek (en ändring SD välkomnar). För Sverigedemokraterna valdes Patrik Ohlsson till ordinarie ledamot av valberedningen, och Lars-Erik Stadler som ersättare.

Om mötet i NST

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.