Kommunfullmäktigemöte 19/12 -11 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 19/12 -11

Flera ärenden var skjutna till januarimötet, p.g.a. julbordet som var tänkt att börja kl 20.00. Mötet inleddes som traditionen påbjuder med luciatåg, denna gång av elever från Ängelholms kulturskola, som genomförde ett mycket stämningsfullt luciatåg.

Ett enigt beslut togs om kommunen skall ansluta sig till det skånska dricksvattennätet. Den egna försörjningen skall kvarstå som reservalternativ, och underhållas på ett sätt som gör att den snabbt kan tas i bruk vid behov.

Sverigedemokraterna gick däremot emot tilläggsanslaget på 850 miljoner kronor för en bro från Vita Räck över till bårhusområdet, där alliansen vill lägga ett nytt badhus. Dels vill vi inte ha ett badhus på den platsen utan vid ishallen, dels kan man skarpt ifrågasätta nyttan med en bro som ligger såpass nära den redan befintliga sjukhusbron.

Länkar:
Beslut om Sydvatten

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.