Kommunfullmäktigemöte 30 september 2013 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 30 september 2013

Kommunfullmäktigemöten kan ibland vara i flera timmar. Denna gång tog det 37 minuter, vilket gjorde mötet till det kortaste sedan Sverigedemokraternas inträde i Ängelholms kommunpolitik 2006.

Få frågor hade större kontroversiellt värde, men till undantagen hörde antagandet av detaljplan för villabebyggelse i Magnarp, där Sverigedemokraterna som enda parti gick emot. SD’s kritik bottnade i att planen först blivit underkänd av länsstyrelsen, för att sedan bantas ner och komma tillbaka, med fortsatt fog för stora delar av den den kritik som länsstyrelsen haft mot den första utgåvan av planen. Planen innebär byggnation på ett område som ligger strandnära, mellan befintliga tätorter och som innebär att friluftslivet inskränks. Dessutom finns oklarheter vad gäller trafiklösningar, och ett fortsatt stort motstånd från kringboende. Sverigedemokraterna begärde votering men fick inga andra ledamöter med sig, varför utfallet blev 4-47.

På föregående kommunstyrelsemöte 18 september togs ett par beslut som också kan vara värda att nämna, där Sverigedemokraterna gick emot majoriteten. Eftersom det handlade om medborgarförslag så togs besluten direkt av kommunstyrelsen, utan att gå hela vägen till kommunfullmäktige.

De ena gällde ett förslag om enkätundersökning av medborgarnas syn på badhuset, bl.a. gällande placering. SD och EP gav här som enda partier sitt stöd för idén. Det andra gällde ett förslag om att inrätta ett naturreservat på de åsar som en gång byggdes i Kronoskogen för att binda vegetation och hindra sandflykt. Sverigedemokraterna skulle helst sett ett naturreservat i hela Kronoskogen, vilket är ett förslag som väckts tidigare men då klubbats bort. När nu förslag om ett mer begränsat naturreservat kom, så valde vi att stödja det förslaget. Samtliga övriga partier (inklusive MP) gick emot förslaget.

HD/NST skriver om kommunfullmäktigemötet här

HD/NST skriver om SD’s stöd för naturreservat i Kronoskogen här

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.