Kommunfullmäktigemöte 15/12 -08 m.m. | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 15/12 -08 m.m.

Årets avslutande möte inleddes med förstklassig luciasång från Ängelholms musikskola, och utdelningar av kulturpriser och kulturstipendier. Mötet hade i övrigt en kort ärendelista, som inte gav några långa debatter.

Enda undantaget var ärendet om hur en andel om 275 miljoner kronor avsatta för pensionsmedel, skall placeras. Förslaget var att de skulle placeras inom kommunkoncernen, vilket väckt farhågor om att de kan komma att användas för andra kommunala ändamål än pensionsutbetalningar. Såvitt vi kunde förstå låg inga sådana fällor bakom förslaget, utan principen följer en standard som är vanlig även inom näringslivet, d.v.s. att man förvaltar pensionsmedlen inom den egna koncernen. Medlens placering är också förknippade med krav på särskild årlig redovisning.

Stig Andersson, f.d. centern men numera partilös i fullmäktige, yrkade på återremiss, för att kommunstyrelsen först skulle precisera reglerna för placeringsverksamhet och återrapportering. Det hade absolut inte skadat om detta varit med i beslutsunderlaget, men eftersom Sverigedemokraterna bedömde att det redan finns regler som begränsar hur de kommunala reglerna kring detta kan utformas, så valde vi att bifalla kommunstyrelsens förslag, liksom vi planerat från början.

Beslut kring återremissyrkanden som dyker upp utan förvarning vid fullmäktigemöten, är ofta besvärliga att ta ställning till, eftersom ledamöterna inte får någon betänketid och inte kan diskutera i gruppen före beslutet. Det är inte omöjligt att Sd hade röstat för Stig Anderssons återremissförslag om det varit känt före mötet. Sd’s 2 mandat hade dock inte ändrat majoritetens avslag för yrkandet vid voteringen, som slutade 6-45. Givetvis finns möjligheten att framöver följa upp hur de här reglerna utformas, och att ta upp det som fråga eller interpellation i fullmäktige.

Inga andra punkter ledde till debatt.

Ordförande Patrik Ohlsson tar ordet:

Under 2008 kan man säga att Sd som lokalavdelning fördubblade sin politiska erfarenhet, som ju var nära noll i samband med starten 2006. Det politiska arbetet går smidigare och känns allt stabilare och bättre förankrat, och vi känner oss allt tydligare som del både i vårt moderparti Sverigedemokraterna och som en del i Ängelholmspolitiken, om än vi är ett litet parti som ännu saknar representation i kommunstyrelse och nämnder.

Vad vi fortfarande starkt eftersträvar är ett ökat antal sverigedemokratiskt aktiva i kommunen, främst för att kunna tillsätta ett förväntat ökat antal förtroendeposter inom kommunen, efter valet 2010. Sunt förnuft och enighet med partiets grundläggande värderingar, är allt som krävs för att välkomnas som aktiv. Har man dessutom lite idéer och framåtanda, så är det ett plus. De vi vill se som våra företrädare, är kort och gott helt vanliga ängelholmare, som sympatiserar med vår politik. Givetvis delar vi som redan varit med ett tag, med oss till nya aktiva, av våra egna erfarenheter.

Vi sammanfattar år 2008 och blickar mot 2009, som blir ett intressant politiskt år även utanför Ängelholms kommun, med val till Europaparlamentet och till Svenska kyrkan. Dessutom är det Stortingsval i Norge, där Fremskrittspartiet väntas nå stora framgångar med stora chanser att ta plats i, eller rentav leda, nästa norska regering. Fremskrittspartiet är ett värdekonservativt och invandringskritiskt parti vars politik i mycket liknar Sverigedemokraternas, och vi önskar dem lycka till.

Sverigedemokraterna i Ängelholm önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Länk 1 till HD
Länk 2 till HD

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.