Kommunfullmäktigemöte 23/6 -08 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 23/6 -08

Första halvårets sista kommunfullmäktigemöte dominerades av en lång debatt om införandet av vårdnadsbidrag i kommunen. Sverigedemokraterna gav allianspartierna sitt stöd. Patrik Ohlsson motiverade från talarstolen med att citera ur Sverigedemokraternas riktlinjer för kommunpolitik: Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Han tillade att det är samhällets och politikernas roll att erbjuda möjligheter för föräldrar att välja vad som är bäst för deras barn, och att Sd därför ger sitt bifall. Vid voteringen röstade 8 partier för, medan socialdemokraterna var ensamma emot.

Fullmäktigemötet inleddes dock med den laddade interpellationen från Miljöpartiet ang. entledigandet av f.d. ekonomichef Herman Crespin. Debatten stannade vid ett inlägg vardera från interpellanten och svaranden (kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst).

Beslutet om att uppdra åt BUN’s ordförande att godkänna avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för vuxenutbildning till ÄHU (Ängelholms Högre Utbildningar), ställde vi oss inte bakom, eftersom vi anser att BUN ska ha huvudmannaskapet för dessa. Vi gjorde dock inget uttalande om detta och begärde ingen votering, eftersom vi sedan tidigare röstat nej till principbeslutet, som den gången vann majoritet. Dagens beslut var den logiska fortsättningen på det beslutet.

NST skriver om fullmäktigemötet:
Vårdnadsbidrag-debatten m.m.
Busslinje till Havsbaden
Vårdboende på Karlslund
Debatten läggs på kommunens hemsida

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.