Kommunfullmäktigemöte 26/1-09, årsmöte 27/1-09 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 26/1-09, årsmöte 27/1-09

Kommunfullmäktigemötet

Vid årets första fullmäktigemöte besökte Sd talarstolen 2 gånger. Det gällde frågorna om förlängning av försöket med medborgarförslag och antagandet av miljöprogrammet.

Frågan om att förlänga försöket med medborgarförslag var uppe redan i maj 2007. Den gången yrkade Sd på tillägg om att medborgarförslagen skulle bli permanenta. Vi hade förberett samma tilläggsyrkande denna gång, men Vänsterpartiet hann faktiskt före med i princip samma förslag, varför vi istället anslöt till det. Vilken ledamot som helst får begära votering, som då skall verkställas, men kutymen är att den som för initiativet (i detta fall V) ropar. Det var lite synd att de inte gjorde det för det hade funnits stöd att hämta, minst från en samlad opposition och ev. även från delar av majoriteten. Sd kommer dock fortsätta följa frågan, och vi kommer inte bli nöjda förrän medborgarförslagen gjorts permanenta. Medborgarförslag är ett ypperligt sätt att förbättra demokratin och minska klyftan mellan väljare och folkvalda, varför de har vårt helhjärtade stöd.

Ett omfattande och ambitiöst miljöprogram har arbetats fram för Ängelholms kommun. Sd hade inga allvarliga synpunkter på programmet, men en hel del mindre synpunkter. Bl.a. undrade vi hur punkten om inköp- och upphandling skall kunna fullföljas, med tanke på att EU-regler och upphandlingslagar inte tillåter särbehandling av aktörer vid kommunala inköp och upphandling. Frågan fick inget svar, men vi vet sedan tidigare att bl.a. motioner (dock ej våra egna) om rättvisemärkta och närproducerade kommunala inköp hamnat i soptunnan av sådana orsaker.

En punkt i programmet berör uppförande av nya tågstationer. Där nämns Barkåkra och Vegeholm. Vi ifrågasätter om befolkningsunderlaget kan motivera en station vid Vegeholm, och ser hellre att en station vid Kulltorp utvärderas. En snabb blick visar att en station där skulle bli närmsta tågstation för flera tusen kommuninvånare.

Kritik riktades mot formuleringen att undvika externa köpcentra. Sverigedemokraterna hade hellre sett att miljöprogrammet talat om god balans mellan centrumnära handel, externa köpcentra och annan typ av handel. Alla kommuninvånare bor inte i stadskärnan, så även andras perspektiv bör tillvaratas.

Beröm riktades mot att miljöprogrammet tar upp även bevarande och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Att bejaka beröringspunkter mellan miljö och kultur, ligger i linje med sverigedemokratisk politik. Vi gjorde bedömningen att förslaget till miljöprogram på det stora taget ligger väl i linje med sverigedemokraternas energipolitiska idédokument, där miljöfrågor ges ett stort utrymme.

NST skriver om fullmäktigemötet
Länk1
Länk2

Årsmötet

Dagen efter kommunfullmäktigemötet höll Sverigedemokraterna i Ängelholm sitt årsmöte. Flera gäster dök upp från andra kommunföreningar och Sd Ängelholms ordförande Patrik Ohlsson intervjuades av SD-Television. Intervjun kan ses på denna länk.

Patrik Ohlsson omvaldes som ordförande, medan Lars-Erik Stadler nyvaldes som vice ordförande. Styrelsen har liksom tidigare 5 ledamöter och 2 ersättare.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.