Kommunfullmäktigemöte 30/3 -09 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 30/3 -09

Mötet inleddes med allmänhetens frågestund. 3 frågeställare ställde sammanlagt 11 frågor, som besvarades av ledande tjänstemän och av kommunstyrelsens ordförande. Det var frågor om allt från den nya simhallen till Stortorgets nya utseende.

En av frågorna var mer av sorten framförande av åsikt, och gällde kommunens avtal med migrationsverket, om mottagande av 50 personer med flyktingstatus årligen. Frågeställaren ville riva upp avtalet, av flera skäl, bl.a. p.g.a bostadsbristen, bristande integration bland dem som redan befinner sig i Ängelholm, och risken för ökande kriminalitet. Svaren gavs av både socialförvaltningschefen Mona Sturesson och av kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst.

KS-ordförandens svar gav en rosaskimrande bild av att allting fungerar problemfritt kring integrationsmottagningen. Den bilden kan ifrågasättas då vi vet, bl.a. genom reportage i NST, att det varit problem inte minst bland yngre mottagna utlänningar. Vi vet även att det förekommer tendenser till gängbrottslighet på Kulltorp där många av de inblandade ungdomarna, men inte alla, har invandrarbakgrund.

Socialförvaltningschefens svar var i mycket informativa, och avslutades med att betona alla människors lika värde. Det bör man absolut få göra, och det behöver inte nödvändigtvis betyda en näsknäpp till frågeställaren. Det som är slående är bara varför detta med människovärdet nästan bara kommer upp i samband med invandringsfrågor? Det kanske är så att det borde betonas i många fler sammanhang, t.ex. även när det pratas om skola, vård och omsorg? Och varför inte även när man pratar om invandrares anpassning i Sverige, hur viktigt det är att de som invandrar till Sverige anammar den svenska och västerländska synen på lika människovärde.

Man kan betvivla att frågeställarens farhåga om att Ängelholm långsamt håller på att drabbas av Landskronas brottslighetsbild, minskade av de svar hon fick. Det enda parti som stöder henne i frågan om avtalen med migrationsverkat är som bekant SD, som under aktuell mandatperiod har underläge på 2 mot 49 i kommunfullmäktige.

Patrik Ohlssons interpellation om ordningsvakter besvarades av kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst. Svaret har klistrats in under frågan, se fliken interpellationer. Patrik ställde följdfrågor ang. bl.a. om någon uppfattning finns om det framtida behovet av ordningsvakter, om vad förstärkningen av ordningsvakternas rättsskydd innebär, och utlovade SD’s framtida stöd för ordningsvaktverksamheten.

SPI interpellerade om sjukhusfrågan, bl.a. om hur berörda kommunpolitiker hanterar frågan. Det blev rätt livlig debatt och Ängelholms moderata ledning pressades ang. hur de kan acceptera den politik deras partikamrater för på regional nivå, som inte påbjuder någon ljus framtid för Ängelholms sjukhus.

Förslaget om att dra tillbaka tidigare godkännande av en motion om att anlägga en våtmark i Stora Brandsvig, vann enhälligt gehör i fullmäktige. Folkpartiet som lagt motionen, hade inget att yttra. Från SD’s sida förstår vi inte hur motionen kunde godkännas från början (det skedde före vår tid i fullmäktige), då skälen som nu framfördes för att inte genomföra våtmarksprojektet på nämnd plats, ter sig uppenbara och borde varit kända redan då. Bl.a. har sedan länge dricksvattentäkt funnits inom det föreslagna området.

Länkar om mötet:
Sjukhusdebatten m.m.
Det indragna våtmarksprojektet i Stora Brandsvig m.m.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.