Kommunfullmäktigemöte 31/3 -08 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 31/3 -08

Inför det här mötet hade vi sett fram emot 2 ärenden att ”bita” ordentligt i, men båda dessa blev tyvärr uppskjutna. Det gällde vår interpellation om gröningen vid Rönne å intill reningsverket och det gällde Fp-motionen om politiskt tillsättande av borgerliga begravningsförrättare. Vår interpellation var ställd till Miljönämndens ordförande som befann sig på utlandsresa. Motionen om begravningsförrättare visade sig ha gått på återremiss innan den nådde kommunfullmäktige. Den hade vi annars tänkt gå emot med bl.a. argumentet att vi önskar att den sortens befattning är strikt neutral, och att vi ser underliggande politisk laddning som direkt olämplig i sådana sammanhang.

Mötet inleddes med allmänhetens frågestund, som ägde rum för första gången denna mandatperiod. Sammanlagt ca 10 frågor ställdes av varierande karaktär. Trafiksituationen vid väg 107, den nya simhallens färdigställande, framhävandet av Rönne å som Ängelholms framsida, motionsspår i Munka-Ljungby och anläggningar för friidrott, var några av ämnena.

Kvällens första ärende gällde en enkel fråga från Robin Holmberg (m) om återremisser och vad dessa kostar. Svaret blev i princip som väntat, d.v.s. att dessa kostnader kan variera väldigt mycket beroende på återremissens art, vilket arbete som måste läggas ner och vilka personer som måste anlitas för att behandla återremissen. Robins motivation för frågan var en misstanke om att oppositionen ofta använder återremisser som en politisk protest och missnöje mot beslut. Eftersom det var ställt som enkel fråga fick endast Robin Holmberg och Åsa Herbst (svaranden) debattera, d.v.s. ingen av de för ”missbruk” av återremissrätten misstänkta, fick komma till tals. Därför är några skriftliga påpekanden på plats här, vad Sverigedemokraterna och vår roll i detta anbelangar. Patrik Ohlsson säger:

Under 2007 återremitterades totalt 4 ärenden. Vi talar alltså knappast om någon massföreteelse. Återremisser faller inom det s.k. minoritetsskyddet och innebär att det räcker att 1/3 av ledamöterna, d.v.s. 17 av dem, ger sitt stöd. I de fall Alliansens ledamöter inkl. Spi är eniga, finns under denna mandatperiod bara en möjlighet att nå 1/3 av rösterna. Det nås när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är eniga. Så har också varit fallet vid de flesta av återremisserna denna mandatperiod, även om det vid ett eller ett par tillfällen också avgjorts med hjälp av enskilda ledamöter från Alliansen som gått emot sin partilinje. Det är sant att vi i Ängelholm har ett gott politiskt samarbetsklimat och att det, trots ett extremt kärvt förhållande mellan Sd och de röd-gröna partierna på riksnivå, faktiskt förekommer diskussioner lite informellt ibland i kaffepauserna, även om återremisser. Det är dock knappast så att vi sitter och gnuggar händerna tillsammans och säger att ”nu ska vi minsann sätta dit borgarna”, utan det är enskilda sakskäl som avgör beslut, åtminstone vad oss sverigedemokrater anbelangar. För återremiss, vilket oftast begärs på initiativ av S, kräver vi goda skäl för att ansluta oss, alternativt att vi kan finna egna skäl. Om inte så uteblir vårt stöd, vilket också inträffar ibland. Såvitt jag kan minnas har Sd vid 2 tillfällen hittills under mandatperioden varit avgörande tunga på våg i fråga om återremittering. Vid det ena tillfället uteblev vårt stöd, varför återremissyrkandet föll.

Nästa ärende var en motion från Kerstin Engle (s) om inrättande av ett lärcenter i kommunen. Kommunstyrelsens förslag var att anse motionen besvarad med att arbete i riktning mot ett lärcenter redan pågår som ett led i att vuxenutbildningens organisation ses över. Det senare är resultatet av en annan motion som gick igenom för en tid sedan, där Alliansen fick sin vilja igenom men där Sd och övriga oppositionen var emot. Vi vet ju där att BUN inte längre kommer vara huvudman för vuxenutbildningen, vilket vi tror kan försvåra möjligheten att erbjuda anordnarneutral vägledning. Det var också svårt att få en uppfattning om vilken Alliansens vision för ett lärcenter är. Vi tyckte inte det framgick vare sig i debatten eller i de skriftliga handlingarna. Tidigare diskussioner om lärcenter har innefattat placering även i Munka-Ljungby, vilket kan förväntas ha positiv effekt för tillgängligheten på vuxenutbildning i de östra kommundelarna. Detta sammantaget fick oss att stödja S-motionen, som dock blev nedröstad vid voteringen.

Melins bostadsprojekt i Rönneåparken beslöt vi oss för att stödja. Det har diskuterats om 8 våningar är för högt eller inte, men tidigare förslag har omfattat ännu fler våningar. Det handlar alltså i allt om 2 st 8-våningshus och 2 st 4-våningshus och totalt 48 lägenheter. Med tanke på det centrumnära läget är 8 våningar inte orimligt. Planerna för området såg i vårt tycke bra ut, och vi tror att det kommer bli ett fint bostadsområde. Det är sant att det handlar om lyxlägenheter och någon argumenterade för att kommunen inte behöver sådana lägenheter utan istället billigare och enklare lägenheter för bl.a. studenter. I det större perspektivet är det dock så att kommunen behöver alla sorters bostäder, och att det blir en ruljans som även gynnar tillgången på enkla och billiga lägenheter, när de mer välbeställda lämnar sina gamla bostäder för att flytta till t.ex. det här området.

Mer om fullmäktigemötet finns på denna länk till NST.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.