Kommunfullmäktigemöten november -09 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöten november -09

Kommunfullmäktigemötet den 23/11 blev det kortaste hittills under mandatperioden, och varade bara i ca 35 minuter. Dock föregicks mötet av närpolischefen Göran Johanssons besök, med föredrag och frågestund.

Mötet hade få riktigt intressanta punkter, och möjligen var det också avsikten från presidiets sida att inte ha för många tunga punkter, med tanke på att det föregående budgetmötet veckan innan varade 6½ timme och nog sög musten ur beslutsfattarna.

På budgetmötet den 16/11 presenterade partierna sin syn i varsitt grundanförande. Sverigedemokraterna presenterade där sitt budgetförslag, där våra säryrkanden för socialnämnden om att rädda syn/hörselverksamheten, rädda alkoholmottagningen och att rädda en viktig del av demensverksamheten, helt bifölls av majoriteten. Huvudsakligen finansierades det med statliga extrapengar som gått ut till alla kommunerna med anledningen av den ekonomiska krisen.

Det som blev kvar av unika SD-yrkanden var att omfördela i Kultur- och fritidsnämndens budget så att biblioteksfilialerna på landsbygden skulle räddas från nerläggning. Detta skulle kunna finansieras med minskad satsning på bokbussen i filialernas närhet och med minskade anslag för inköp av konst till kommunen. SD hade också ett unikt säryrkande vad gällde att bifalla 200 tusen kronor extra för kvinnojourens arbete. I övrigt valde SD att rösta för det socialdemokratiska huvudalternativet i budgeten, med bl.a. satsning på minskade nedskärningar i lärartätheten på grundskola och gymnasium.

SD’s budgetförslag och kommentar kan läsas här.

I debatten refererades Sverigedemokraterna ett antal gånger, vilket ledde till replikskiften med SD’s Patrik Ohlsson. Mycket handlade där om SD’s syn på de kommunala avtalen med migrationsverket som SD tagit upp i sin budgetkommentar, och om Patrik Ohlssons förklaring av Sverigedemokraternas beredvillighet till samarbeten med andra partier efter valet 2010, som avslutade hans inledningsanförande för SD’s räkning.

Debattnivån var som vanligt på en acceptabel nivå och de hårdaste gliringarna i debatten kastades nog inte mot SD. Kerstin Engle (S) förlarade dock att Socialdemokraterna aldrig kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna i Ängelholm, på vilket Patrik Ohlsson replikerade att ”aldrig” är en väldigt lång tid, men att det ibland kan gå snabbare som t.ex. i Trelleborg, med underförstådd referens till det uppmärksammade samarbetet mellan S och SD i den kommunen.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.